Arena Trøndelag

Dato:
18. mai 2022 - 19. mai 2022
Sted:
Clarion Hotel og Congress Trondheim
Arrangør:
KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter
Påmeldingsfrist:
10. mai 2022 23.59

Vi har gleden av å invitere til en fysisk utgave av Arena Trøndelag. Det er KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren som står bak fellessamlingen for politisk og administrative ledere i Trøndelag.

Publisert 01.02.2022

Hovedtema denne gangen er – «Trønderske kommuner i en urolig tid".
Her legges det opp til å belyse tema innen områdene; grunnleggende samfunnssikkerhet – digitalisering – bærekraft.

 • Hvordan påvirker en krig i Europa hverdagen til kommunene i Trøndelag?
 • Hvordan tenke datasikkerhet og bygge kulturer for det?
 • Hva vil være regjeringens politikk for kommunesektoren for det kommende året? (Kom.prop 2023)
 • Hva kommer i Regjeringens arbeid med ny distriktsmelding
 • Hvordan oppnå bærekraft?
 • Hvordan bygge attraktivitet

Endelig program vil bli lagt ut når vi har alt på plass, men vi kan opplyse at følgende vil bidra under konferansen;

 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
 • IMDI v/ direktør Libe Rieber-Mohn
 • UDI Midt-Norge, v/ Regiondirektør  Rune Holiløkk Vordahl
 • NTNU v/ Instituttleder Nils Kalstad. Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
 • KS v/ Områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati Helge Eide
 • FN sambandet; regionleder Tor Arne Alseth
 • Distriktssenteret v/ Hildegunn Nordtug; rådgiver innen bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskapning

Etter to år med pandemi ønsker arrangørene at vi denne gangen treffes fysisk igjen. Derfor blir det ikke mulighet for digital deltakelse denne gangen. Det legges det opp til aktiv dialog rundt sentrale- og aktuelle tema med mulighet for spørsmål og kommentarer underveis. 

Du er velkommen til å melde deg på. 

Dato:
18. mai 2022 - 19. mai 2022
Sted:
Clarion Hotel og Congress Trondheim
Arrangør:
KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter
Påmeldingsfrist:
10. mai 2022 23.59