Heim kommune ute av ROBEK-lista

Torsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å ta Heim kommune ut av registeret over kommuner som er underlagt statlig kontroll med budsjettene sine.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2022

Statsforvalteren i Trøndelag har fulgt opp Heim kommune etter at de ble registrert i ROBEK 30 april 2021.

Bakgrunnen var at økonomiplanen i kommunen inneholdt et uspesifisert innsparingskrav, noe kommuneloven ikke åpner for.

Kommunestyret i Heim behandlet og vedtok 16. desember i 2021 budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025. Statsforvalteren har kontrollert vedtakene og sett at både budsjett og økonomiplan er i balanse.

På bakgrunn av dette har Statsforvalteren anbefalt at Heim kommune tas ut av ROBEK-lista. Torsdag 3. februar vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å gjøre akkurat det.

Statsforvalter Frank Jenssen sier han er glad for vedtaket, og kan slå fast at det dermed ikke er noen trønderske kommuner i ROBEK.

– Vi har jo en målsetting om at ingen trønderske kommuner skal være på ROBEK-lista, og er veldig fornøyd med at Heim har vedtatt et budsjett og økonomiplan som gjør at de ikke lenger er i ROBEK, sier han.

Statsforvalterens ledergruppe besøkte Heim kommune så seint som høsten 2021, hvor budsjettet var blant temaene som ble diskutert.

– Dialogen vi har hatt med kommunen har vært god. Vi kan si så mye som at dette var ventet, sier Jenssen.

ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll, og er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner