Viktige datoer kommuneøkonomi 2022

Statsforvalteren i Trøndelag vil som tidligere år følge med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Tabellen under oppsummerer frister for innsending årsbudsjettet, økonomiplan og regnskap samt søknadsfrist for skjønnsmidler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.01.2022
Hva Innhold Frist
Årsbudsjettet og økonomiplan

Saksframlegg og endelig vedtak

Budsjett korrigert for alle endringer. Omfatter budsjettskjema jf § 5-4, § 5-5, § 5-6 og § 5-7.

Eventuelle budsjett for kommunale foretak med vedtak

Annen relevant informasjon

Hvis budsjett ikke inneholder følgende oversikter, må disse oversendes:Økonomisk oversikt, drift § 5-6 01.03.

Dokumenter sendes til: sftlpost@statsforvalteren.no

15.01.2022

 

 

 

01.03.2022

Regnskap og årsberetning

Formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak

Regnskap med alle oversikter og noter

Årsberetning

Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse

Annet relevant informasjon

Dokumenter sendes til: sftlpost@statsforvalteren.no

Snarest, men senest 1 måned etter vedtak
Skjønnsmidler    
Ressurskrevende tjenester. Rapportering 67+ Særskilt rapportering av utgifter til brukere som på grunn av alder ikke lengre omfattes av Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (gjelder kun brukere som er 68 eller 69 år og som tidligere har vært registrert i Helsedirektoratets tilskuddsordning).
Mer informasjon blir lagt ut på tilskuddskalenderen i løpet av januar

Ca. 1. april

(Tilsvarende frist som rapporteringen til Helsedirektoratet)

Uforutsette og ekstraordinære forhold i enkeltkommuner Søknadsskjema blir lagt ut på: tilskuddskalenderen. Løpende med siste frist
01.09.2022
Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) for 2023 Mer informasjon på: tilskuddskalenderen. 01.06.2022

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner