Kjem du på besøk for å møte ein saksbehandlar?

Då er det lurt å gjere ein avtale før du møter opp hos oss. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

NB: Kontoret er stengt 5. april - onsdagen i påskeveka. 

30.03.2023

Det er vi som må hindre at villreinen dør ut!

Reinen i fjella våre har problemer. Det fødes for få kalver, og de som blir født har lav vekt. Røde varsellamper blinker. Regjeringen lager nå en plan for å ta vare på reinen – og vi må alle bidra!


28.03.2023

Fleire har rett til fri hjelp frå advokat

Frå 1. januar 2023 vart inntektsgrensa for fri rettshjelp auka til 350.000 kroner for einslege og til 540.000 kroner i samla inntekt for ektefellar og sambuarar. Nettoformuesgrensen er økt til 150.000 kroner.


27.03.2023

Planen for ny E39 på Bolsønes i Molde er godkjent

Fleire næringsaktørar i Bolsønes-området klaga på planvedtaket, som fører til store endringar for fleire bedrifter. Statsforvalataren har stadfesta kommunen si godkjenning av planen.


24.03.2023

Ny opplæringslov skal gjere fleire unge klare for arbeidslivet

– Alle skal få rett til å få opplæring heilt til dei har fullført vidaregåande, fleire moglegheiter til å ombestemme seg, og dei skal bli enda tettare følgd opp undervegs, seier kunnskapsminister Tonje Brenna om regjeringa sitt forslag til ny opplæringslov.


22.03.2023

Ny rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga

Justis- og beredskapsdepartementet har publisert ein rettleiar om teieplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltninga.


22.03.2023

Smakar frå Møre og Romsdal til Grüne Woche i Berlin

I januar var ein norsk delegasjon på Grüne Woche, den store mat- og reiselivsmessa i Berlin. I år var det Fjord-Noreg og Trøndelag som fekk vise fram kva landet vårt har å by på av mat og drikke.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium