Endra 11.11.2021

Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligg informasjon om barnehage og skole under pandemien. 

08.12.2021

Er du skilt i utlandet og skal gifte deg i Norge?

Da er det viktig at du søker om å få skilsmissepapira dine godkjent i god tid før du skal inngå eit nytt ekteskap i Norge.


03.12.2021

Ekstra skjønnsmidlar - Covid-19, andre halvår 2021

Statsforvaltaren har fordelt 36 millionar kroner til kommunane i skjønnsmidlar til smittevern og oppfølging av TISK-strategien.


30.11.2021

Regjeringa innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringa innfører fleire nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigaste er at folk over 65 år får ei oppfriskingsdose så snart som råd. Du kan lese meir på Regjeringa.no.


25.11.2021

Fleire nye biovarmeanlegg i Møre og Romsdal

Frå 2016 til i dag har totalt 17 føretak i Møre og Romsdal fått støtte frå Innovasjon Norge gjennom bioenergiprogrammet. Her er støtte til gardsvarmeanlegg, anlegg for varmesal, varmeanlegg for veksthus, biogassproduksjon, lager- og tørkeanlegg for brenselsflis, konsulenthjelp til forstudiar, forprosjekt og utrekningar og kompetanse- og informasjonstiltak


24.11.2021

Smaksverkstad som førebuing til «Die Internationale Grüne Woche – Berlin»

Mat og sider blir ein raud tråd på standen til Fjord-Norge på Grüne Woche.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium