Kjem du på besøk for å møte ein saksbehandlar?

Då er det lurt å gjere ein avtale før du møter opp hos oss. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

29.11.2022

Sju kandidatar til Klimasnuprisen

Sjå alle kandidatane til Klimasnuprisen 2022 her! Tre av kandidatane vil bli peika ut som finalistar, og få besøk av statsforvaltar Else-May Norderhus i løpet av desember.


22.11.2022

Mat får mirakel til å skje

Matgledekonferansen 2022 samla deltakarar frå institusjonar over heile fylket. Felles for alle er at dei ønskjer å bli enda betre på å tilby gode måltid og måltidsglede til sine bebuarar.


21.11.2022

Ny podkast: Tredrivaren

Trebygg har mange fordelar. Tre er både fornybart, miljøvenleg og framtidsretta. Dessutan er det godt for menneske å vere i trebygg. Derfor jobber Statsforvaltaren for auka bruk av tre som bygningsmateriale.   


18.11.2022

Nedgang i tap til freda rovvilt i 2022

Færre har søkt om rovvilterstatning i 2022, og både til jerv og gaupe er det vesentleg mindre tap enn i 2021. Fjord og Rauma har framleis store tap til jerv, medan Surnadal, Sunndal og Stranda har nedgang. Tingvoll er kommunen med nesten alle omsøkte tap til gaupe i fylket. 


15.11.2022

Smakar frå vestlandet reiser til Berlin

I januar 2023 er det på ny klart for «Grüne Woche» i Berlin. Den vestnorske delegasjonen er i full gong med førebuingane, og alt ligg til rette for å by på mange gode smakar frå landet og regionen vår!


15.11.2022

Sei ifrå om du finn elvemusling i nye elver!

Elvemuslingen er sterkt truga i verda, og sårbar her i landet. 40 prosent av alle elvemuslingar i Europa, lever her i Noreg. Det gjer elvemuslingen til ein art som vi har særskild ansvar for.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium