Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen jordbruk.


Publisert 24.04.2024

Gamle grøftetegninger fra Vest-Agder

Vi har arkivert rundt 900 gamle grøftetegninger fra kommunene i gamle Vest-Agder.


Publisert 24.04.2024

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 2/2024

Informasjon fra Ellen Svalheim, nasjonal koordinator oppfølging av Handlingsplan for slåttemark.


Sist endret 24.04.2024

Presentasjonar frå møte

Her finn du presentasjonar frå Statsforvaltaren sine møte for kommunal jordbruksforvaltning.


Publisert 23.04.2024

Rydda i Agros

Søk opp LUF-saker m.a. med status "Under avslutning". Avslutt saker som kan avsluttast, slik at restmidlar blir inndradd.


Sist endret 12.04.2024

Dreneringsmidlar 2019–2024

Fram til 2023 vart ikkje dei statlege dreneringsmidlane brukt opp. I 2024 er det knapt med midlar.


Sist endret 20.02.2024

Samla tilskot til mjølkeku og ammeku

Sum husdyrtilskot, driftstilskot og tilskot til små og mellomstore mjølkebruk 2023.


Publisert 12.02.2024

Faglige innspill slåttemarksarbeidet nr. 1/2024

Ellen Svalheim fra NIBIO tipser om diverse fagstoff.


Publisert 31.01.2024

Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2024

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester på dagtid – søknadsfrist 1. april.


Publisert 30.01.2024

Endelige satser 2023 – RMP og OBB

I 2023 hadde Agder 21,9 mill. kr til rådighet til RMP-tilskudd, og kommunene har per i dag godkjent 933 RMP- og OBB-søknader.


Sist endret 14.11.2023

Knytte foretak til driftssenter

Nytt fra november 2023: Produsentnummer ligger nå hos Landbrukets dataflyt, men kommunen skal fortsatt koble driftsenter til foretak i Landbruksregisteret.