Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen jordbruk.


Publisert 09.11.2021

Oppdaterte kartlag – endringsanalyse AR5

Kartlagene under «Endring AR5» i Gårdskart og Kilden er oppdatert med ny endringsanalyse.


Publisert 28.10.2021

Endringer i Agros 29.10.2021

Informasjon fra Landbruksdirektoratet.


Publisert 15.10.2021

Lærerik kulturlandskapsdag

Statsforvalteren inviterte kommunenes landbruksforvaltning til den årlige kulturlandskapsdagen 7. oktober på Søgne videregående skole.


Publisert 08.09.2021

Presentasjoner fra gruppemøter jordbruk 2021

Her finner du foredragene fra møtene om PT og RMP 1. september i Arendal, 3. september på Evjemoen og 7. september i Lyngdal.


Publisert 07.09.2021

Endringer i Agros

Informasjon fra Landbruksdirektoratet om endringer i søknads- og saksbehandlersystemet Agros fra 3. september 2021.


Publisert 06.09.2021

Vanlig jordbruksproduksjon i PT – tall for ulike saueraser

Hva er for lavt antall lam per søye og for lav slaktevekt på lam for de ulike rasene?


Publisert 14.07.2021

Samla tilskot til mjølkeku og ammeku

Sum husdyrtilskot, driftstilskot og tilskot til små og mellomstore mjølkebruk 2021.


Publisert 24.06.2021

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2021

Ellen Svalheim fra NIBIO informerer om insekter i slåttemarka og skjøtsel og om verdsetting av slåttemark under kartlegging.


Publisert 17.06.2021

Endringer i Agros

Informasjon fra Landbruksdirektoratet om endringer i søknads- og saksbehandlersystemet Agros fra 18. juni 2021.


Publisert 11.05.2021

Digitalt AR5 feltkurs

NIBIO inviterer kommunane i Agder og Rogaland til digitalt AR5 feltkurs tysdag 15. juni kl 12–15.