Landbruk og reindrift

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

26.09.2023

Informasjon til kommunene uke 39

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


19.09.2023

Informasjon til kommunene uke 38

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.09.2023

Informasjon til kommunene uke 37

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


12.09.2023

Søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket kan registreres fra 15. september

Fra 15. september er det mulig å registrere søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket. Her finner du nyttig informasjon om tilskuddsordningen.


08.09.2023

Inspirasjonsforedrag - Moderne trebyggeri og ombruk av tre

Vel møtt til Inspirasjonsforedraget "Moderne trebyggeri og ombruk av tre". Inspirasjonsforedraget er digitalt og holdes av Trefokus som deler erfaringer og kunnskap fra de siste 20 årene. 


05.09.2023

Informasjon til kommunene uke 36

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


29.08.2023

Informasjon til kommunene uke 35

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


28.08.2023

Reindriftsseminar 2023

Velkommen til årets reindriftsseminar i Mosjøen 4. og 5. oktober.


22.08.2023

Informasjon til kommunene uke 34

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


15.08.2023

Informasjon til kommunene uke 33

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel