Før du møter opp hos Statsforvaltaren

Gjer alltid ein avtale med saksbehandlar før du møter opp hos Statsforvaltaren. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

25.05.2022

Byggesaksnettverk mai 2022

Statsforvaltaren deltok i mai 2022 på nettverkssamlingane for byggesak Sunnmøre og byggesak Nordmøre og Romsdal. 


20.05.2022

Verdsdagen for bier

I dag, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det påvist 208 arter, og det gjeld både humler, villbier og honningbia. Denne dagen er med på å rette fokus og betydning på desse viktige artane, som spelar ei sentral rolle for det biologiske mangfaldet og økosystema på jorda. 


20.05.2022

Svært mange nye statsborgarar i Møre og Romsdal i år

– Aldri før har vi fått så mange nye statsborgarar i løpet av eit år i Møre og Romsdal. Denne søndagen skal vi feire dei alle, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


20.05.2022

Vestnes meldt inn i ROBEK

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har bede om at Vestnes kommune vert underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. 


19.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


16.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium