24.06.2024

Kartlegging av fuktskog i 2024

Skog i våtmark og andre fuktige område er blant dei mest truga skogtypane i Noreg, og det er viktig å få kartlagt dei restane som finst igjen. To område vil bli undersøkte i Møre og Romsdal fylke i sommar.


21.06.2024

Dei fleste innbyggarane på Ona/Husøy og Sandøya vil til Aukra

75 prosent av innbyggarane på Ona/Husøya og Sandøya ønsker å bli del av Aukra kommune. 23 prosent ønsker å bli verande i Ålesund kommune.


17.06.2024

Garden som ressurs

I løpet av 2024 er det gjennomført mobiliseringsmøter for alle som går med tankar om å utvikle eigne gårdsbruk. Lokale hoppid.no-kontor har stått som arrangør ilag med landbrukskontora og lokale krefter. Tiltaket kom i stand etter initiativ  frå  det regionale hoppid-samarbeidet mellom Fylkeskommunen, Statsforvalter og Innovasjon Norge.


11.06.2024

Testar naudvarsel 12. juni

Klokka 12.00 onsdag 12. juni er det både test av Naudvarsel på mobil og av varslingsanlegg i heile Norge. 


11.06.2024

Hugs å sjekke reglane for bandtvang i din kommune

Dei fleste hundeeigarar er kjend med at det er nasjonal bandtvang frå 1. april til og med 20. august. Det mange ikkje er klar over, er at kommunen kan gi eigne føresegner om bandtvang. Hugs å sjekke kva som gjeld der du ferdast.


07.06.2024

Om klage på standpunktkarakterar i grunnskolen 2024

I denne rettleiinga vil Statsforvaltaren i Møre og Romsdal klargjere kva som er forventa av alle involverte partar i handsaminga av klage på standpunktkarakter. Vi håper dette vil tydeleggjere kva oversendinga frå skolane skal innehalde, slik at vi får ei god og effektiv sakshandsaming. 

           Bruk skjema i høgre marg!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium