Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2022
13. des 50 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Digitalt på Teams
12. des 50 Regional skjøtselsgruppe for kulturmark og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Skjøtsel av slåttemark i nord - dag 2 - webinar Teams
08. des 49 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Skjøtsel av slåttemark i nord - webinar Teams
08. des 49 Oppvekst og barnevern Veiledningsmøte om integrering Teams
08. des 49 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Velkommen til Workshop KVP Teams
06. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
01. des 48 Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats! Digitalt
november 2022
29. nov 48 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nav Troms og Finnmark Familiefattigdom - 410 husholdninger i Norge med økonomiske problemer! Digitalt
24. nov - 25. nov 47 RKBU Nord, Statsforvalteren Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022 UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, RVTS Nord Hvordan snakke med barn om det som er vanskelig? Bodø
21. nov - 22. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark Clarion Hotel The Edge
21. nov - 22. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, RVTS Nord Hvordan snakker med barn om det som er vanskelig? Harstad
17. nov 46 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nav Troms og Finnmark Hva kan vi bety for barna? Digitalt
16. nov 46 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring Digitalt
16. nov - 18. nov 46 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vadsø: Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-kandidater Vadsø
16. nov - 18. nov 46 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Tromsø: Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-kandidater Tromsø
15. nov 46 Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Hvordan få til en vellykket Inn på tunet-satsing finansiert av Innovasjon Norge? Digitalt på Teams
15. nov 46 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar om demensvennlig samfunn Digitalt
13. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Vadsø Scandic hotell Vadsø
12. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Kirkenes Scandic Hotell Kirkenes
10. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nav Troms og Finnmark Barns beste - vårt ansvar! Digitalt
08. nov - 09. nov 45 Seksjon barnehage Basil - årsmelding for barnehagene Teams
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Senja kommune Samling for psykososiale kriseteam Finnsnes
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, RVTS Nord Hvordan snakke med barn om det som er vanskelig? Vadsø
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022 Scandic Ishavshotell Tromsø
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka (uke 45) Nettseminar
04. nov 44 Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark Invitasjon til Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse Scandic Ishavshotel Tromsø
02. nov - 03. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med flere Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark Scandic Isahvshotel Tromsø
01. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Frivillig/tvungen forvaltning og vergemål Nettseminar
01. nov - 04. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Hva gjør distriktene når klimaet endrer seg? Bruksregler som et verktøy Tana bru, Kautokeino og Tromsø
oktober 2022
30. okt 43 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Harstad Quality Hotel Harstad
29. okt 43 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni på Finnsnes Finnsnes kulturhus
26. okt - 27. okt 43 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland og KS Høstkonferansen 2022 Scandic Havet, Bodø
25. okt 43 Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Ut på Vidda og Inn på Tunet, salg og markedsføring Nettseminar på Teams
25. okt - 26. okt 43 Statsforvalteren i Nordland, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Studietur fornybar energi Oslo/Viken/ Vestfold og Telemark
25. okt 43 Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Webinar for potensielle sensorer sentralt gitt eksamen grunnskolen vår 2023 Digitalt - teams
23. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Alta Scandic Hotel Alta
22. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Hammerfest Scandic Hotel Hammerfest
20. okt 42 Oppvekst - og barnevernsavdelingen Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa , Tromsø og skolene skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School Scandic Ishavshotel, Tromsø
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andrespråk Clarion Collection Hotel Aurora i Tromsø
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
18. okt 42 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar om digitalt utenforskap Digitalt
12. okt - 13. okt 41 Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, NAPHA, RVTS Nord og KoRus Nord Nettverkssamling for ACT- og FACT-teamene 2022 Radisson Blu Hotel, Bodø
10. okt - 17. okt 41 - 42 Statsforvalteren i Nordland Digitalt kurs i produksjon av biogass Digitalt, Teams
05. okt - 06. okt 40 Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark Alta og Tromsø
04. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Sosialtjenesteloven § 19 Nettseminar
02. okt 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Skibotn Skibotnhallen i Skibotn
01. okt 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Tromsø Clarion Hotel The Edge
september 2022
29. sep - 30. sep 39 Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Vadsø kommune Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark Scandic hotell, Vadsø
22. sep - 23. sep 38 Oppvekst og barnevernsavdelingen Fagsamling for barnehagemyndighet i Troms og Finnmark Clarion Hotel Aurora, Tromsø
Dato Arrangement
desember 2022
13. des FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
12. des Skjøtsel av slåttemark i nord - dag 2 - webinar
08. des Skjøtsel av slåttemark i nord - webinar
08. des Veiledningsmøte om integrering
08. des Velkommen til Workshop KVP
06. des - 07. des Videregående kurs i økonomisk rådgiving
01. des FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats!
november 2022
29. nov Familiefattigdom - 410 husholdninger i Norge med økonomiske problemer!
24. nov - 25. nov Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022
23. nov - 24. nov Hvordan snakke med barn om det som er vanskelig?
21. nov - 22. nov Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark
21. nov - 22. nov Hvordan snakker med barn om det som er vanskelig?
17. nov Hva kan vi bety for barna?
16. nov Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring
16. nov - 18. nov Vadsø: Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-kandidater
16. nov - 18. nov Tromsø: Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-kandidater
15. nov Hvordan få til en vellykket Inn på tunet-satsing finansiert av Innovasjon Norge?
15. nov Nettseminar om demensvennlig samfunn
13. nov Statsborgerseremoni i Vadsø
12. nov Statsborgerseremoni i Kirkenes
10. nov Barns beste - vårt ansvar!
08. nov - 09. nov Basil - årsmelding for barnehagene
08. nov - 09. nov Samling for psykososiale kriseteam
08. nov - 09. nov Hvordan snakke med barn om det som er vanskelig?
08. nov - 09. nov Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022
08. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)
04. nov Invitasjon til Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse
02. nov - 03. nov Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark
01. nov Nettseminar: Frivillig/tvungen forvaltning og vergemål
01. nov - 04. nov Hva gjør distriktene når klimaet endrer seg? Bruksregler som et verktøy
oktober 2022
30. okt Statsborgerseremoni i Harstad
29. okt Statsborgerseremoni på Finnsnes
26. okt - 27. okt Høstkonferansen 2022
25. okt Ut på Vidda og Inn på Tunet, salg og markedsføring
25. okt - 26. okt Studietur fornybar energi
25. okt Webinar for potensielle sensorer sentralt gitt eksamen grunnskolen vår 2023
23. okt Statsborgerseremoni i Alta
22. okt Statsborgerseremoni i Hammerfest
20. okt Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa , Tromsø og skolene skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School
19. okt - 20. okt Fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andrespråk
19. okt - 20. okt Videregående kurs i økonomisk rådgiving
18. okt Nettseminar om digitalt utenforskap
12. okt - 13. okt Nettverkssamling for ACT- og FACT-teamene 2022
10. okt - 17. okt Digitalt kurs i produksjon av biogass
05. okt - 06. okt Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark
04. okt Nettseminar: Sosialtjenesteloven § 19
02. okt Statsborgerseremoni i Skibotn
01. okt Statsborgerseremoni i Tromsø
september 2022
29. sep - 30. sep Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark
22. sep - 23. sep Fagsamling for barnehagemyndighet i Troms og Finnmark