Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2022
20. sep - 21. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark Scandic Ishavshotell Tromsø
20. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Leve hele livet Digitalt
20. sep - 22. sep 38 Et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, kommuner, NAPHA, RIO, Mental Helse og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Erfaringsseminar "Bedre i lag" Finnmark Varangerbotn - Karasjok - Alta
19. sep - 20. sep 38 NKK og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Økonomiforum 2022 Scandic Ishavshotel Tromsø
15. sep 37 KORUS Nord, kommuner og brukerorganisasjoner Fagsamling om lokalt overdoseforebyggende arbeid - Harstad Thon Hotel Harstad
14. sep 37 Oppvekst- og barnevernavdelingen Integreringsloven - fagseminar Teams
13. sep - 14. sep 37 KORUS Nord FIT - Innføringskurs Scandic hotell, Alta
13. sep 37 KORUS Nord, kommuner og brukerorganisasjoner Fagsamling om lokalt overdoseforebyggende arbeid Hammerfest Scandic hotell, Hammerfest
08. sep 36 Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger kommune, Funkishuset, Sandnes kommune, A-larm, KORUS Stavanger og Helse Vest Overdosekonferansen 2022 Clarion Hotel Energy, Stavanger eller digitalt
07. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs for økonomiske rådgivere i NAV Nettseminar
06. sep 36 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar : Sosialtjenesteloven § 17 Nettseminar
05. sep - 16. sep 36 - 37 Helse- og sosialavdelingen Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene Hammerfest, Lakselv og Kirkenes
01. sep 35 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Webinar om tradisjonell kunnskap i rovviltforvaltninga Digitalt: Zoom
august 2022
24. aug 34 Partnerskapet for lokalmat i Troms og Finnmark Mer grønt i nord Høgtun kulturklynge
23. aug 34 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA FIT - webinar for ledere Digitalt
16. aug - 18. aug 33 Nord-Norges Skogsmannsforbund Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter Alta
juni 2022
21. jun 25 Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. En god barndom varer hele livet - inkluderende barnehagemiljø Tromsø - UiT Auditorium 1, Teorifagbygget Hus 1
17. jun 24 Fylkeslegen, ved gruppeveiledere Gruppeveiledning 3 for LIS1-kandidater i Finnmark Jergul Astu
16. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel i utmark: Erfaring fra kommuner og direktehjemler Digital på Teams
08. jun - 09. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved barnevernseksjonen Barnevernledersamling 2022 The Edge, Tromsø
07. jun 23 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar: Spørretime Teams
07. jun 23 Skoleseksjonen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagdag for aktører i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i skole Radisson Blu Hotel, Tromsø
mai 2022
31. mai - 01. jun 22 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS-Midt og RVTS-Nord Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
24. mai 21 Partnerskapet for Lokalmat i Troms og Finnmark Trygg mat Teams
24. mai 21 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar: Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven Teams
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
18. mai - 19. mai 20 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
10. mai - 13. mai 19 Skoleseksjonen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagdager for skoleledere og skoleeiere Tromsø, Alta
05. mai 18 Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav
04. mai - 06. mai 18 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-kandidater våren 2022 Scandic Hotel Vadsø
04. mai - 05. mai 18 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Samisk høyskole, UiT, Sametinget, Statped Velkommen til årets samiske barnehagekonferanse Kautokeino
04. mai - 06. mai 18 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-kandidater våren 2022 Thon Hotel Polar
03. mai 18 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar: Flytting mellom kommuner Teams
april 2022
20. apr - 21. apr 16 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2022 Scandic Hotel Alta
19. apr 16 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar om barne perspektivet Teams
mars 2022
30. mar - 31. mar 13 Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet-reformen i Troms og Finnmark. (Det regionale støtteapparatet består av: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS, USHT Troms og Finnmark, USHT samisk og Senter for omsorgsforskning ) Vårkonferansen 2022 - Leve hele livet Digitalt
30. mar - 31. mar 13 Opplæring- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa, Tromsø og skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School Clarion Hotel The Edge
29. mar - 30. mar 13 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Samarbeidskonferansen 2022 Radisson Blu, Tromsø
15. mar 11 Sosial- og familieseksjonen Opplæring i dokumentasjonskrav, vilkår og melding Teams
10. mar - 18. mar 10 - 11 Helse- og sosialavdelingen Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene Skaidi, Kirkenes
10. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel i utmark: Vårforbud og annet Digital på Teams
09. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark helseavdelingen Kompetanse- og innovasjonstilskudd - informasjon om nytt søknadsskjema for 2022 Teams
01. mar 9 Sosial- og familieseksjonen Nettseminar - Gjennomgang av fjorårets klagesaker Teams
februar 2022
23. feb - 24. feb 8 Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Statsforvalteren, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord Bedre i lag - seminar om pakkeforløp Digitalt seminar, på Teams.
22. feb 8 Sosial- og familieseksjonen Basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
18. feb 7 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Hva er riktig pris? Teams
16. feb 7 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Teams
15. feb 7 Sosial- og familieseksjonen Opplæring refusjonskrav Teams
10. feb 6 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt – Microsoft Teams
09. feb 6 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene Teams
Dato Arrangement
september 2022
20. sep - 21. sep Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark
20. sep Leve hele livet
20. sep - 22. sep Erfaringsseminar "Bedre i lag" Finnmark
19. sep - 20. sep Økonomiforum 2022
15. sep Fagsamling om lokalt overdoseforebyggende arbeid - Harstad
14. sep Integreringsloven - fagseminar
13. sep - 14. sep FIT - Innføringskurs
13. sep Fagsamling om lokalt overdoseforebyggende arbeid Hammerfest
08. sep Overdosekonferansen 2022
07. sep Digitalt ekspertkurs for økonomiske rådgivere i NAV
06. sep Nettseminar : Sosialtjenesteloven § 17
05. sep - 16. sep Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene
01. sep Webinar om tradisjonell kunnskap i rovviltforvaltninga
august 2022
24. aug Mer grønt i nord
23. aug FIT - webinar for ledere
16. aug - 18. aug Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter
juni 2022
21. jun En god barndom varer hele livet - inkluderende barnehagemiljø
17. jun Gruppeveiledning 3 for LIS1-kandidater i Finnmark
16. jun Motorferdsel i utmark: Erfaring fra kommuner og direktehjemler
08. jun - 09. jun Barnevernledersamling 2022
07. jun Nettseminar: Spørretime
07. jun Fagdag for aktører i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i skole
mai 2022
31. mai - 01. jun Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
24. mai Trygg mat
24. mai Nettseminar: Saksbehandlingsregler ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgiving
18. mai - 19. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai
10. mai - 13. mai Fagdager for skoleledere og skoleeiere
05. mai Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav
04. mai - 06. mai Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-kandidater våren 2022
04. mai - 05. mai Velkommen til årets samiske barnehagekonferanse
04. mai - 06. mai Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-kandidater våren 2022
03. mai Nettseminar: Flytting mellom kommuner
april 2022
20. apr - 21. apr Vintermøtet 2022
19. apr Nettseminar om barne perspektivet
mars 2022
30. mar - 31. mar Vårkonferansen 2022 - Leve hele livet
30. mar - 31. mar Fylkessamling for kommunene Kvænangen, Karlsøy, Nordreisa, Balsfjord, Sørreisa, Tromsø og skolene Øvergård Montesorriskole og Tromsø Internasjonale School
29. mar - 30. mar Samarbeidskonferansen 2022
15. mar Opplæring i dokumentasjonskrav, vilkår og melding
10. mar - 18. mar Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene
10. mar Motorferdsel i utmark: Vårforbud og annet
09. mar Kompetanse- og innovasjonstilskudd - informasjon om nytt søknadsskjema for 2022
01. mar Nettseminar - Gjennomgang av fjorårets klagesaker
februar 2022
23. feb - 24. feb Bedre i lag - seminar om pakkeforløp
22. feb Basiskurs i økonomisk rådgivning
18. feb Hva er riktig pris?
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
15. feb Opplæring refusjonskrav
10. feb Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
09. feb Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene