Hva er riktig pris?

Dato:
18. februar 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Tilbydere av Inn på Tunet i Nordland, tilbydere av Inn på Tunet i Troms og Finnmark og Ut på vidda tilbydere i hele landet

Riktig prising av tjenester kan være en utfordring for tilbydere av Ut på vidda og Inn på tunet. Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms- og Finnmark inviterer til et nettseminar 18. februar som gir deg nyttige verktøy og metoder for å sette riktig pris på tjenestene du tilbyr.

Publisert 19.01.2022

I dette nettseminaret vil du lære om prisnsipper om:

  • Hva er riktig pris?
  • Hva påvirker pris? - tilbud, etterspørsel, kvalitet, eksisterende prisnivå, kostnader etc
  • Hvordan beregne pris - selvkost og bidragsmodellen
  • Budsjettering
  • Hvor kan man hente relevant informasjon for prissetting  

Foredragsholder er Mats Olsen fra Norges Vel. 

Påmeldingsfrist 16. februar 2022

Tilbyr du Ut på Vidda tjenester?
Er du godkjent tilbyder av Inn på Tunet?
Dato:
18. februar 2022 10.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Tilbydere av Inn på Tunet i Nordland, tilbydere av Inn på Tunet i Troms og Finnmark og Ut på vidda tilbydere i hele landet