Jobb hos oss

Jurist Guri Kristoffersen
Jobb hos oss? Foto: Lars Åke Andersen / Statsforfvalteren i Troms og Finnmark.

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss?
Har du søkt jobb og har spørsmål om prosessen?
Her får du vite litt mer. 

Ledige stillinger

Hvem er vi?

Hvordan er det å jobbe hos oss? 

Søknadsprosessen


Ledige stillinger

Alle våre ledige stillinger annonseres i rekrutteringsportalen Jobbnorge.

Se om vi har noe som kan passe deg

 

Hvem er vi? 

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge for at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har det administrative ansvaret for oss, men vi får oppdrag fra til sammen tretten departementer og ni direktorater. 

Vi har rundt 240 ansatte og er organisert i en kommunikasjonsenhet, en stab og syv avdelinger. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Organisasjonskartet vårt finner du her

Verdiene våre – klokskap, omsorg, stolthet – forteller om hva vi står for og hva vi vil skal prege vårt arbeid. Vi har tro på regionen vår, vi bryr oss og vi vil gjøre gode vurderinger.

Internt handler det om å bevare og utvikle kompetanse, sørge for utviklingsmuligheter, ha et godt arbeidsmiljø og bygge laget innad. Alle medarbeidere skal få omsorgsfull, god og likeverdig behandling.

Målet er en organisasjonskultur som er preget av engasjement, innsatsvilje og medvirkning.

 

«Det føles fint å bidra til forbedring av helsetjenestene»

Det beste med å jobbe på helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren, er variasjonen i arbeidsoppgavene og at man bidrar til å gjøre en forskjell i samfunnet. Vi er en dyktig og kompetent gjeng som jobber med blant annet klagesaker og tilsynssaker på helseområdet. Vi får inn mange saker og det peker på at jobben vi gjør er viktig for folk. Det kan være hektisk til tider, men det føles fint å bidra til forbedring av helsetjenestene.

Ingvild Myrvang, seniorrådgiver/jurist på helse- og sosialavdelingen | seksjon for spesialisthelsetjenester

«Flere av mine beste kollegaer jobber i helt andre deler av landet»

Jeg har akkurat vendt «hjem» igjen til Statsforvalteren etter å ha jobbet noen år i skolen og det er gode grunner til at jeg kom tilbake. Her får jeg virkelig brukt alt jeg har av utdanning og erfaring fordi arbeidsoppgavene er veldig varierte og ofte ganske komplekse. I tillegg får jeg diskutere saker jeg brenner for med kjempeflinke kolleger både her i Troms og Finnmark og i andre embeter. Statsforvalternettverket er godt og tett og flere av mine beste kollegaer jobber i helt andre deler av landet. I tillegg reiser vi en del og får bli kjent med alle kriker og kroker her lengst nord – et veldig bra frynsegode!»

Christina Zahl, seniorrådgiver på oppvekst- og barnevernsavdelingen | skoleseksjonen

«Min arbeidshverdag er alltid spennende»

De interessante og varierte arbeidsoppgavene jeg har, gjør at min arbeidshverdag alltid er spennende. Jeg får muligheten til å utvikle meg både faglig og personlig.

Det er veldig givende å få jobbe på tvers av fagavdelinger og bli kjent med enda flere hyggelige kollegaer.

James David McDonald, seniorkonsulent på organisasjons- og utviklingsavdelingen | servicesenteret

«Du lærer ufattelig mye av de som har vært her i mange år»

 

Hos Statsforvalteren har du gode kollegaer både på og utenfor banen. Det er et sterkt fagmiljø rundt deg som bidrar til fargerike og gode faglige diskusjoner og du danner vennskap for livet på tvers av alder. Du lærer ufattelig mye av de som har vært her i mange år, og du lærer stadig nye ting av de som akkurat har startet. På miljøavdelingen får du kolleger som bor spredt i hele fylket. Du kan punktere hvor du vil langs veiene her og det vil aldri være langt til nærmeste kaffekopp!

Rasmus Kristoffer Høyning, rovviltforvalter på miljøavdelingen | seksjon for vilt og motorferdsel

 

Hvordan er det å jobbe hos oss? 

- Meningsfulle og varierte oppgaver, vil mange si hvis du spør dem hvorfor det er bra å jobbe hos Statsforvalteren. 

Meningsfulle oppgaver 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal ta vare på folk og natur på vegne av regionen, nasjonen og jordkloden. Vi er stolte av Troms og Finnmark, mangfoldet vårt og de kvalitetene som finnes her lengst nord. Gjennom samfunnsoppdraget vårt og sammen med de som bor og har sitt virke her, skal vi jobbe for å finne de beste løsningene for et godt liv i nord.

Vi skal for eksempel sikre at innbyggerne får de helsetjenestene de har krav på, bidra til å hindre utslipp av miljøskadelige stoffer og forebygge uønskede hendelser. Vi hjelper kommunene med å planlegge for fremtiden, vi jobber for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen og for at mer mat skal produseres i nord. 

Vi samarbeider på tvers og ofte med andre for å nå målene. 

Her kan du lese mer om hva vi jobber med

Varierte oppgaver

Vi har mange spesialister hos oss, men det betyr ikke at vi jobber spesialisert. Vi har veldig mange ulike oppdrag og oppgaver og ingen av oss jobber kun med én ting. Du får dine hovedoppgaver, men blir også invitert til å bidra i arbeidsgrupper, prosjekter eller får nye oppgaver. Hverdagen er variert, du lærer stadig noe nytt og blir kjent med nye kollegaer. 

Du får også mulighet til å påvirke din egen portefølje basert på kompetanse og interesser. Mange får etterhvert mye ansvar og mye frihet og det er rom for å teste ut nye ting, justere og forbedre måten vi jobber på. 

Faglig utvikling

Læring og faglig utvikling foregår i det daglige gjennom utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver, samarbeid og gode diskusjoner med dyktige kollegaer. Mange av fagmiljøene våre har nettverk på tvers av statsforvalterembetene, som jevnlig arrangerer fagseminarer. Du får også muligheten til å delta på relevante kurs eksternt og du får lese- og eksamensdager for å ta etter-/videreutdanning.

Når du er ny hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, deltar du på introduksjonsdager for nyansatte og får tilgang til relevante kurs i kurs- og kompetanseportalen. Vi holder også kurs internt innenfor områder som er relevante for mange. Det kan være kurs i de digitale verktøyene vi bruker, kurs innenfor helse, miljø og sikkerhet, kurs i presentasjonsteknikk og kurs i klart språk. Vi har også faglunsjer med innlegg om prosjekter vi jobber med eller med eksterne innledere som kan tilføre oss ny kompetanse. 

Trygge rammer og godt arbeidsmiljø

Hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark får du kolleger som bryr seg om jobben sin og som bryr seg om deg.

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du du trives på jobb, utvikler deg og mestrer oppgavene. Vi ønsker at organisasjonskulturen skal være preget av engasjement, innsatsvilje og medvirkning og at du skal få omsorgsfull, god og likeverdig behandling. 

Vi går på jobb for å utføre arbeidsoppgavene våre, men hvordan jobben gjøres er også knyttet til trivsel og fellesskap. Vi har jevnlig medarbeiderundersøkelser hos oss for å ta tempen på arbeidsmiljøet. De viser at det er høy trivsel hos oss og det vil vi bevare. Når vi trives sammen, gjør vi en bedre jobb.  

Våre medarbeidere gir tilbakemelding på at vi har et godt bedriftsdemokrati og at samarbeidet mellom ledelse og medarbeidere er godt. 

Vi har aktive velferdsforeninger og arbeidsgiver inviterer til markering av merkedager og andre sosiale arrangementer. 

Vi oppfordrer alle til å bidra til arbeidsmiljøet gjennom å engasjere seg i velferdsforeningene, være med på å planlegge arrangementer og ta initiativ til sosiale og faglige møteplasser hele året.

Vi har fleksibel arbeidstid. Kjernetiden er mellom 9:00 og 14:30, men utover det kan du "flekse". Normalen hos oss er å ha en god balanse mellom jobb og fritid. 

To timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. 

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse – en av landets beste pensjonsordninger. Pensjonskassen tilbyr også gode forsikrings- og boliglånsordninger.

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

 


Søknadsprosessen

Hos oss er det medarbeiderne våre som er de viktigste ressursene. Derfor vil ha gode rekrutteringsprosesser. Nedenfor har vi beskrevet gangen i en helt vanlig rekrutteringsprosess - fra søknad til ansettelse. 


Du sender søknad

Du sender søknad til oss gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge (direktelenke finner du i stillingsannonsen). Legg ved vitnemål og relevante attester. Vitnemål kan du hente direkte fra Vitnemålsportalen når du skriver søknaden i Jobbnorge. Hvis du har utdanning fra utlandet, legg ved godkjenning fra NOKUT.

Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen er ute. Derfor er det viktig at du viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Du får varsel på e-post om melding i Jobbnorge når søknaden din er registrert. Ta kontakt med oss hvis du ikke får denne bekreftelsen i innboksen eller søppelposten innen 24 timer. 

Noen dager etter at søknadsfristen har gått ut, får du tilgang til utvidet søkerliste i Jobbnorge. 

 
Vi innkaller kandidater til intervju

Noen ganger ber vi kvalifiserte kandidater om å holde en presentasjon og/eller svare på en skriftlig oppgave før vi kaller inn til intervju. Du får isåfall beskjed om det i Jobbnorge. Hvis du ikke går videre etter presentasjon/oppgave, får du også beskjed om det.  

Intervjuet ledes av fag-/personalansvarlig for den aktuelle stillingen. I tillegg deltar som regel en representant for de ansatte. Ansattrepresentanten er med på intervjuet for å ivareta dine interesser, sikre likebehandling og bidra til at vi ansetter den best kvalifiserte søkeren. 

Vi har intervjuer både via Teams og med fysisk oppmøte. Vi tester gjerne oppkoblingen i forkant når vi skal ha intervju på Teams. Du kan også selv be om en test. 

Formålet med intervjuet er at vi skal bli kjent med deg og at du skal bli kjent med oss. Vi vil gjerne ha en god samtale og legger til rette for at du skal få presentert deg og din kompetanse på en god måte.

 
Vi innstiller kandidater til jobben

Etter at vi har intervjuet de aktuelle kandidatene og har hentet inn referanser, lager leder forslag til innstilling. Dette er en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen.

Innstillingen sendes på høring i ansettelsesrådet som, i tillegg til leder, består av to arbeidsgiverrepresentanter og to arbeidstakerrepresentanter. 

 
Vi gir tilbud til den beste kandidaten

Når ansettelsesrådet har signert på innstillingen, tar vi kontakt med alle som har vært på intervju. Er du innstilt som nummer 1, får du tilbud om stillingen per telefon. Deretter får du et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og andre ansettelsesvilkår (for eksempel stillingsprosent). Vi ber vanligvis om svar innen et par dager. Arbeidsavtalen får du når du har akseptert tilbudet.

Alle andre søkere får melding i Jobbnorge om at stillingen er besatt. 

Velkommen som søker! 

Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for tiden

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om en stilling, ring kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen, om unntak fra offentlig søkerliste, har tekniske problemer med søknaden din eller annet, ta kontakt med:

Anne Marte Ihler Jansberg, seniorrådgiver HR
Telefon: 78 95 03 76

eller

@ Anette Ulriksen, HR-rådgiver
Telefon: 77 64 20 02

eller ring sentralbordet vårt på
telefon 78 95 03 00

Goder hos oss

  • Fleksitid
  • To timer fysisk aktivitet i arbeidstiden per uke
  • Betalt overtid
  • Reisegodtgjørelse etter Statens satser
  • Avspasering av reisetid time for time
  • 25 feriedager per år
  • Ekstra ferieuke fra det året du fyller 60 år og to ekstra fridager i året når du fyller 62, 64 og 66 år (= totalt 14 ekstra fridager etter 66) 
  • Gode permisjonsordninger
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente. Les mer om fordelene her (spk.no)
  • Tilrettelegging for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid

Sjekk oss ut på andre plattformer