Navn Stilling Avdeling Telefon
Aadnesen, Nils Leder for vergemålseksjonen Justis og kommunal 77 64 20 64
Aasheim, Anders Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 54
Abildsnes, Johannes Seniorrådgiver Miljø 77 64 22 11
Ahonen, Marita Seniorrådgiver HR og økonomi 78 95 05 73
Amundsen, Cathrine Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 20 31
Andersen, Greta Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 05 75
Andersen, Lars Åke Kommunikasjonsrådgiver Støtte og kommunikasjon 77 64 21 57
Andersen, Liv Anita Rådgiver Justis og kommunal 78 95 03 45
Andersen, Solfrid Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 71
Andreassen, Jan-Peder Fagdirektør Justis og kommunal 77 64 20 40
Andreassen, Sissel Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 12
Andreassen, Tove Mette Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 74
Angell, Eva Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 20 57
Aronsen, Carina Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 78 95 03 98
Aronsen, Jeanette Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 95
Arulanandam, Angel Shalini Seksjonsleder spesialisthelsetjenester Helse og sosial 77 64 21 61
Aslaksen, Per Olav Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 01
Aspaker, Elisabeth Vik Statsforvalter Embetsledelse 77 64 20 25
Baardvik, Bjørn Morten Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 24
Ballari, Berit Johanne Guttorm Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 55
Ballo, Anita Assisterende HR-direktør HR og økonomi 78 95 03 52
Balto, Ingolf Seksjonsleder for tilskuddsforvaltning Reindrift 78 46 87 10
Bang-Ellingsen, Oscar Rådgiver Justis og kommunal 78 95 03 38
Bendiksen, Geir Åge Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 93
Benonisen, Rune Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 21
Berg, Aase Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 20 74
Berg, Inge Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 23
Berg, Liv-Edel Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 38
Bergquist, Beathe Rådgiver tilskuddsforvaltning Reindrift 77 64 21 80
Bertheussen, Tone Selseth Leder for juridisk seksjon Justis og kommunal 77 64 20 37
Betten, Camilla Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 54
Birkeland, Ingve Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 20
Birkely, Tormod Rådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 46 87 03
Bjerka, Ida Steien Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 09
Bjørkli, Jørgen Seniorrådgiver Landbruk 77 64 21 09
Blixgård, Asgeir Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 19
Bratsberg, Eivind Leder for skoleseksjon Oppvekst og barnevern 77 64 22 60
Brattli, Jan Gunnar Seniorrådgiver for Tilskuddsforvaltning. Reindrift 77 64 21 81
Bremnes, Hilde Oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst og barnevern 77 64 22 59
Brenna, Oddvar Fagkoordinator for areal Justis og kommunal 77 64 21 74
Dahl, Eirin Rønbeck Førstekonsulent vergemål Justis og kommunal 78 95 05 72
Dahle, Vegard Strand Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 40
Dahlen, Ingunn Andlaug Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 87
Davidsen, Gro Fyrvokter barn og unge Oppvekst og barnevern 77 64 22 43
Dervo, May-Britt Rådgiver vergemål Justis og kommunal 78 95 03 26
Ditlefsen, Cathrine Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 55
Eide, Linn Eva Seniorrådgiver Justis og kommunal 77 64 20 36
Einarsen, Gøril Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 21 13
Eira, Biret Risten Rådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 06
Eira, Ellen Margrethe Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 77 64 21 84
Eira, Ole Isak Rådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 46 87 04
Elvestad, Per Assisterende justis- og kommunaldirektør Justis og kommunal 77 64 20 70
Eriksen, Kamilla F. Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 53
Erlandsen, Marianne Rådgiver Justis og kommunal 78 95 05 92
Espenes, Borghild Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 28
Feldt, Toril Justis- og kommunaldirektør Justis og kommunal 78 95 03 20
Fisktjønmo, Guro Lovise Hole Rådgiver Reindrift 77 64 22 27
Fjose, Astrid Arealplanlegger Justis og kommunal 77 64 21 75
Forså, Elise Rådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 69
Frøiland, Eirik Fiskeforvalter Miljø 78 95 03 11
Frøskeland, Dan Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 84
Gabler, Heidi Marie Seksjonsleder for naturvern Miljø 77 64 22 31
Gallavara, Anna Seniorkonsulent vergemål Justis og kommunal 78 95 03 75
Gansmo, Marit Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 19
Gaup, Anne Merete Sara Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 07
Gaup, Berit A. Rådgiver tilskuddsforvaltning Reindrift 78 48 46 03
Gjølme, Torhild Landbruksdirektør Landbruk 78 95 05 94
Greni, Tori Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 46
Gulsrud, Marius Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 05 54
Guttorm, Svanhild Alette Seniorkonsulent Reindrift 78 46 87 09
Guttormsen, Anne Kristine Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 05 90
Gåre, Marit Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 15
Hallen, Iris Rita Seksjonsleder vilt og motorferdsel Miljø 78 95 03 21
Hamnevoll, Helle Beredskapsrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 85
Hansen, Cecilie Rådgiver landbruk Landbruk 78 95 03 49
Hansen, Lisbet Seniorkonsulent Helse og sosial 77 64 20 62
Hansen, Stine Emilie Nøding Lokal forvalter Miljø 78 95 03 70
Hansen, Trude Hagen Fylkesskogmester Landbruk 77 64 21 71
Hanssen, Sverre Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 21 29
Helgason, Lisa Bjørnsdatter Miljødirektør Miljø 77 64 22 03
Hellesvik, Rita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 44
Henriksen, Kamilla Konsulent HR og økonomi 78 95 05 98
Henriksen, Tine Margrete Brun Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 48
Hermansen, Rune Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 35
Hofsøy, Marta Rådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 63
Holm, May-Helen Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 06
Holm-Varsi, Karianne Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 05 70
Hortman, Hans Ivar Viltforvalter Miljø 78 95 03 10
Huru, Liv-Hanne Leder for barnehageseksjonen Oppvekst og barnevern 78 95 05 55
Hætta, Tom Andreas Seniorrådgiver landbruk Landbruk 78 95 04 15
Høgda, Lone Alien Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 36
Høstmark, Malin Solheim Rådgiver Miljø 78 95 03 66
Høyning, Rasmus Kristoffer Rovviltforvalter Miljø 78 95 03 27
Inga, Risten-Marja Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 77 64 21 02
Ingebrigtsen, Trond Presthus Rådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 41
Jaklin, Sara Holthe Nestleder juridisk seksjon Justis og kommunal 77 64 20 78
Jakobsen, Anne Sofie Rådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 70
Jakobsen, Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 86
Jakola, Katharine Assisterende oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst og barnevern 78 95 05 59
Jansberg, Anne Marte Ihler Seniorrådgiver HR HR og økonomi 78 95 03 76
Jensen, Katrine Seniorrådgiver økonomi HR og økonomi 77 64 20 27
Jenssen, Merete Leder for barnevernseksjonen Oppvekst og barnevern 77 64 20 83
Johansen, Ann-Heidi Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 33
Johansen, Elin Flatråker Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 04 09
Johansen, Harald Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 47
Johansen, Jarle Rotvold Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 22 54
Johnsen, Harriet Hyld Seniorkonsulent HR og økonomi 78 95 03 67
Johnsen, Mona Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 90
Johnsen, Vigdis Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 72
Jonassen, Anita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 37
Jonassen, Marit Zahl Seksjonsleder Helse og sosial 78 95 03 48
Jonassen, Monica Seniorrådgiver støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 05 71
Jæger, Iris Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 73
Jørgensen, Brynjar Fylkesskogmester Landbruk 77 64 21 73
Kalske, Tiia Henrika Seniorrådgiver miljø Miljø 78 95 03 64
Kalstad, Grethe Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 20 30
Karlsen, Bjørn Arne Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 15
Kileng, Gunn-Annie Helene Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 59
Kolflaath, Karina Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 50
Kollstrøm, Rolf Nasjonalparkforvalter Miljø 48 05 93 08
Kristiansen, Kjersti Assisterende beredskapsdirektør Samfunnssikkerhet og beredskap 77 64 20 46
Kristoffersen, Guri Elise Rådgiver Justis og kommunal 78 95 05 97
Krogstad, Per Kristian Leder for forurensningsseksjonen Miljø 77 64 22 25
Kvam, Liss Wickstrøm Seniorkonsulent Justis og kommunal 78 95 05 52
Lamøy, Elisabeth Munkebye Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 81
Larne, Elin Gunnarsdottir Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 22
Larsen, Andreas Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 93
Larsen, Espen Seniorrådgiver kommuneøkonomi Justis og kommunal 78 95 03 06
Larsen, Kjetil Trygve Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 43
Lehne, Camilla Kvitberg Rådgiver Miljø 77 64 22 26
Leonhardsen, Mette Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 30
Lian, Linda HR-trainee HR og økonomi 77 64 20 19
Lindgård, Stian Assisterende statsforvalter Embetsledelse 78 95 03 17
Løvstad, Silje Rådgiver Justis og kommunal 78 95 03 47
Manin, Elin Førstekonsulent vergemål Justis og kommunal 77 64 20 79
Marstrander, Linn Seniorrådgiver landbruk Landbruk 77 64 21 31
Mathisen, Gunn Elise Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 49
Mathisen, Vivian Store Seniorrådgiver Reindrift 78 46 87 05
McDonald, James David Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 20 17
Melum, Sølvi Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 20 56
Mengkrogen, Elise Steffensen Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 49
Mienna, Rolf Gunnar Ráđđeaddi Reindrift 78 46 87 02
Mikalsen, Torinn Emilie Angell Rådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 59
Mo, Anne Marit HR-rådgiver HR og økonomi 78 95 04 10
Moe, Tonje Merete Økonomirådgiver HR og økonomi 77 64 20 26
Molvig, Helge Fylkesskogmester Landbruk 78 95 05 82
Mortensen, Oda H Bavda Rådgiver Helse og sosial 78 95 05 77
Myrvang, Ingvild Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 33
Møller, Remi Andre Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 21 07
Mølmann, Kristin Planting Fungerende Direktør Helse og sosial 77 64 21 60
Nergård, Lill-Hege Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 27
Nilsen, Anita Wahl Leder for sosial- og familieseksjonen Helse og sosial 78 95 03 51
Nordaas, Maiken Rådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 72
Nordås, Lena Seksjonsleder fagutvikling, helse- og sosialavdelingen Helse og sosial 77 64 20 48
Nyheim, Vidar Økonomisjef HR og økonomi 77 64 20 23
Olsen, Aina Alice Rådgiver Miljø 78 95 04 16
Olsen, Anne Grethe Fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 99
Olsen, Bente Marie Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 21 11
Oskal, Ellen Margrethe Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 83
Oskal, Kjell Erik Seniorkonsulent Reindrift 78 48 46 02
Paulsen, Beate Marie Hægdahl Lærling HR og økonomi
Pedersen, Bård M. Assisterende statsforvalter Embetsledelse 77 64 20 20
Pedersen, Heidi Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 78 95 05 48
Pedersen, Janne Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 52
Pedersen, Marie Varsi Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 33
Pedersen, Marit Helene Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 05 41
Pedersen, Sonja Lydia Kimo Rådgiver Miljø 78 95 03 43
Pentha, Sunna Marie Reindriftsdirektør Reindrift 78 95 03 15
Reiestad, Harriet Rådgiver miljø Miljø 78 95 03 68
Remmen, Jørgen Seniorrådgiver miljø Miljø 78 95 03 63
Richardsen, Marta Valdés Seniorrådgiver Landbruk 78 95 03 90
Riise, Marianne Winther Seniorrådgiver kommuneøkonomi Justis og kommunal 77 64 20 42
Rushfeldt, Rannveig Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 03 92
Rushfeldt, Torbjørn M Konsulent Justis og kommunal 77 64 20 44
Rystrøm, Liv-Inger Leder for skoleseksjonen Oppvekst og barnevern 78 95 03 36
Rønbeck, Trond Odin Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 04 08
Rønningen, Hans Kristian Leder for planseksjonen Justis og kommunal 77 64 20 47
Røsæg, Andreas Vikan Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 21 17
Salmi, Jan Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 85
Salmila, Karoline Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 77
Sara, Gunn Anita Skoglund Ráđđeaddi Reindrift 78 46 87 07
Sara, Klemet Anders Rådgiver plan Justis og kommunal 78 48 46 01
Sara, Kurt Seksjonsleder for ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 09
Sarre, Kristian Rådgiver Reindrift 78 46 87 06
Schjelderup, Ronny Fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 05 44
Selander, Anna HMS-koordinator HR og økonomi 77 64 20 15
Selnes, Linda Kristin Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 56
Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen Seniorrådgiver miljø Miljø 78 95 03 14
Sjåvik, Maria Ø. Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 22 61
Skjemstad, Oddrun Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 22 18
Skogheim, Hilde Seniorkonsulent HR og økonomi 77 64 21 03
Skåre, Hanne Kristine Seniorrådgiver Oppvekst og barnevern 77 64 21 42
Slemmen, Janne Iren Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 20 66
Sletteland, Gaute Justis og kommunal 77 64 21 58
Smeland, Anne Fløgstad Seksjonsleder Miljø 78 95 05 74
Smeland, Lars Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 78 95 04 03
Solbakke, Jørgen Eira Nasjonalparkforvalter Miljø 78 48 46 05
Solheim, Camilla Seniorrådgiver juridisk Justis og kommunal 77 64 20 43
Stabell, Martine Rådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 78 95 03 25
Stark, Siv K. Seniorrådgiver vergemål Justis og kommunal 77 64 20 81
Stavseth, Tom Olav Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 96
Steinert, Svein Spesialrådgiver Helse og sosial 77 64 21 50
Stellander, Brita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 58
Stenbakk, Ellen Elise Økonomirådgiver HR og økonomi 78 95 04 01
Storeheier, Katrine HR- og økonomidirektør HR og økonomi 77 64 20 58
Strøm, Frida Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 45
Sundby, Eirin Margrethe Rådgiver Justis og kommunal 77 64 20 82
Sundelin, Lise Merete Rådgiver Miljø 78 95 03 60
Sømhovd, Sunniva Helena Seniorrådgiver Helse og sosial 77 64 21 52
Sørmo, Thomas Nasjonalparkforvalter Miljø 77 64 21 14
Tandberg, Anders Seniorrådgiver miljø Miljø 78 95 03 34
Tengesdal, Pål Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 20 18
Tennøy, Anne Birte Seniorrådgiver miljø Miljø 77 64 22 05
Tennås, Stig Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 47
Theodorsen, Grete Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 45
Thomassen, Harald Assisterende fylkeslege Helse og sosial 77 64 21 69
Tomassen, Jan Harald Kommunikasjonsrådgiver Støtte og kommunikasjon 77 64 21 62
Toresen, Gøril Seniorrådgiver i kommuneøkonomi Justis og kommunal 77 64 20 88
Tuv, Jarl Sjefsingeniør Samfunnssikkerhet og beredskap 78 95 03 56
Tveter, Ida Giæver Seniorrådgiver Miljø 77 64 22 17
Ulvestad, Jeanette Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 05 56
Utsi, Morten John Mikkel Seniorrådgiver ressursforvaltning og næringsutvikling Reindrift 78 48 46 08
Vistnes, Ingunn Ims Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 79
Vøllestad, Åse Seniorrådgiver Landbruk 77 64 21 18
Våga, Gry Helander Senioringeniør miljø Miljø 78 95 03 61
Wara, Silja Annikki Konsulent Miljø 77 64 21 04
Wigelius, Elle-Risten Vannforvalter Miljø 78 95 03 69
Wollmann, Bendik Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 65
Zachariassen, Cecilie Marie Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst og barnevern 77 64 22 51
Zdralovic, Nedzad Sjefingeniør Landbruk 78 95 05 83
Ødegård, Kristine Sørensen Seniorrådgiver plan Justis og kommunal 77 64 21 19
Øien, Jakob Nielsen Stabsleder støtte og kommunikasjon Støtte og kommunikasjon 78 95 03 91
Østereng, Geir Nasjonalparkforvalter Miljø 78 95 03 89
Østvold, Kristine Kommunikasjonssjef Støtte og kommunikasjon 77 64 21 64
Øygard, Bjørn Assisterende fylkeslege Helse og sosial 78 95 05 91