Navn Stilling Avdeling Kontorsted Telefon
Abildsnes, Johannes Seniorrådgiver Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 11
Amundsen, Cathrine Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 20 31
Andersen, Liv Anita Rådgiver Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 45
Andreassen, Jan-Peder Fagdirektør Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 40
Angell, Eva Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 57
Anti, Anne-Marit Eira Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Karasjok 78 46 87 01
Anti, Nathalie Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Karasjok 78 46 87 04
Aronsen, Carina Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 98
Aronsen, Jeanette Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 95
Arulanandam, Angel Shalini Seksjonsleder spesialisthelsetjenester Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 61
Aslaksen, Per Olav Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 01
Aspaker, Elisabeth Vik Statsforvalter Embetsledelsen Vadsø 77 64 20 25
Baic, Nikolina Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 04
Ballo, Anita Ass. organisasjons- og utviklingsdirektør Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 52
Benonisen, Rune Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Storslett 77 64 22 21
Berg, Inge Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 23
Berg, Liv-Edel Seniorrådgiver landbruk Landbruksavdelingen Vadsø 77 64 21 38
Berg, Aase Seniorrådgiver landbruk Landbruksavdelingen Tromsø 77 64 20 74
Bergquist, Beathe Rådgiver Reindriftsavdelingen Andselv 77 64 21 80
Bertheussen, Tone Selseth Leder for juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 37
Birkeland, Ingve Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Tranøy 77 64 22 20
Birkeland, Monica Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 65
Birkely, Tormod Rådgiver Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 46 87 03
Bjerka, Ida Steien Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Setermoen 77 64 22 09
Bjørkli, Jørgen Seniorrådgiver Landbruksavdelingen Tromsø 77 64 21 09
Bratsberg, Eivind Leder for skoleseksjonen Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 60
Brattli, Jan Gunnar Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Andselv 77 64 21 81
Bremnes, Hilde Oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 59
Brevik, Maiken Julianne Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 53
Baardvik, Bjørn Morten Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Moen 77 64 22 24
Dahl, Eirin Rønbeck Førstekonsulent vergemål Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 05 72
Dahle, Vegard Strand Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 40
Dahlen, Ingunn Andlaug Rådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 87
Davidsen, Gro Fyrvokter barn og unge Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 43
Dervo, May-Britt Rådgiver vergemål Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 26
Ditlefsen, Cathrine Kjær Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 55
Dybvik, Kari Anne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 65
Eide, Linn Eva Seniorrådgiver Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 36
Eikeland, Tanja Verbute Rådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 60
Einarsen, Gøril Seksjonsleder vilt og motorferdsel Miljøavdelingen Tromsø 77 64 21 13
Elvestad, Per Assisterende justis- og kommunaldirektør Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 70
Espenes, Borghild Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 78 95 03 28
Feldt, Toril Justis- og kommunaldirektør Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 20
Fernandes, Tatiana Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 24
Fjose, Astrid Arealplanlegger Justis- og kommunalavdelingen Andselv 77 64 21 75
Forså, Elise Rådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 69
Frøiland, Eirik Fiskeforvalter Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 11
Gabler, Heidi Marie Seksjonsleder for naturvern Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 31
Gallavara, Anna Seniorkonsulent vergemål Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 75
Gansmo, Marit Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 19
Garnes, Eirin Syltebø Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 13
Gaup, Anne Merete Sara Assisterende avdelingsdirektør Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 48 46 07
Gaup-Somby, Berit A. Rådgiver Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 48 46 03
Georgsen, Helene Rådgiver Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Vadsø 78 95 03 38
Gjølme, Torhild Reindriftsdirektør Reindriftsavdelingen Vadsø 78 95 05 94
Greni, Tori Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 46
Grotnes, Anne Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 09
Grønnli, Kjell Magne Seniorráđđeaddi Reindriftsavdelingen Karasjok 78 46 87 08
Grønvoll, Ingvild Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 20 04
Gulsrud, Marius Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 05 54
Guttorm, Svanhild Ráđđeaddi Reindriftsavdelingen Karasjok 78 46 87 09
Hagen, Trude Fylkesskogmester Landbruksavdelingen Andselv 77 64 21 71
Hagesæter, Anne Elise Konsulent Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 20 06
Hamnevoll, Helle Beredskapsrådgiver Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Tromsø 77 64 20 85
Hamrell, Marie Louise Øverli Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 48 46 06
Hannestad, Helene Mathiesen Rådgiver Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 01
Hansen, Kari Bjørnsdatter Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 32
Hansen, Lisbet Seniorkonsulent oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 62
Hanssen, Sverre Seniorrådgiver Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Tromsø 77 64 21 29
Helgason, Lisa Bjørnsdatter Miljødirektør Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 03
Hellesvik, Rita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 44
Henriksen, Kamilla Førstekonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 05 98
Henriksen, Tine Margrete Brun Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 48
Hermansen, Rune Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 35
Holm, May-Helen Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 06
Holm-Varsi, Karianne Seniorrådgiver landbruk Landbruksavdelingen Vadsø 78 95 05 70
Huru, Liv-Hanne Leder for barnehageseksjonen Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 05 55
Hætta, Tom Andreas Seniorrådgiver landbruk Landbruksavdelingen Vadsø 78 95 04 15
Høgda, Lone Alien Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 21 36
Høstmark, Malin Solheim Rådgiver Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 66
Høyning, Rasmus Kristoffer Rovviltforvalter Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 27
Ingebrigtsen, Trond Presthus Seniorrådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 41
Jaklin, Sara Holthe Nestleder juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 78
Jakobsen, Anne Sofie Rådgiver landbruk Landbruksavdelingen Andselv 77 64 21 70
Jakola, Katharine Assisterende oppvekst- og barneverndirektør Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 05 59
Jansberg, Anne Marte Ihler Seniorrådgiver hr Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 76
Jensen, Katrine Seniorrådgiver økonomi Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 27
Jensen, Renathe Ovesen Hms-rådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 28
Jenssen, Merete Leder for barnevern- og familieseksjonen Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 83
Johansen, Ann-Heidi Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 33
Johansen, Elin Flatråker Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 04 09
Johansen, Harald Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 47
Johansen, Hedda Hilden Konsulent Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 53
Johansen, Iselin Dahl Førstekonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 09
Johansen, Jarle Rotvold Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 54
Johnsen, Harriet Hyld Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 67
Johnsen, Vigdis Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 72
Jonassen, Anita Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 37
Jonassen, Marit Zahl Seksjonsleder Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 48
Jonassen, Monica Seniorrådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 05 71
Jæger, Iris Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 73
Jørgensen, Liv Else Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 06
Kalske, Tiia Henrika Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 64
Kalstad, Grethe Siri Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 30
Karlsen, Bjørn Arne Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 15
Kileng, Gunn-Annie Helene Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 59
Kollstrøm, Rolf Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Pasvik 48 05 93 08
Kristiansen, Kjersti Assisterende beredskapsdirektør Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Tromsø 77 64 20 46
Kristoffersen, Guri Elise Seniorrådgiver Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 78 95 05 97
Krogstad, Per Kristian Leder for forurensningsseksjonen Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 25
Kvam, Liss Wickstrøm Rådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 05 52
Kvaal, Margrethe Skorge Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 20 19
Lamøy, Elisabeth Munkebye Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 81
Larne, Elin Gunnarsdottir Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Vadsø 78 95 03 22
Larsen, Andreas Seniorrådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 93
Larsen, Kjetil Trygve Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 43
Lehne, Camilla Kvitberg Seniorrådgiver Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 26
Leikvoll, Erik Rådgiver Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 24
Leonhardsen, Mette Seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Vadsø 78 95 03 30
Lyngedal, Elisabeth Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 08
Løken, Julie Rådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 31
Manin, Elin Seniorkonsulent vergemål Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 79
Marstrander, Linn Fungerende landbruksdirektør Landbruksavdelingen Tromsø 77 64 21 31
McDonald-Begg, James David Rådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 17
Melum, Sølvi Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 56
Mienna, Rolf Gunnar Ráđđeaddi Reindriftsavdelingen Karasjok 78 46 87 02
Moe, Tonje Merete Wilhelmsen Økonomirådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 26
Moen, Tord Eirik Sogge Rådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 77
Molvig, Helge Fylkesskogmester Landbruksavdelingen Vadsø 78 95 05 82
Myrvang, Ingvild Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 33
Møller, Remi Andre Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 21 07
Nergård, Lill-Hege Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 21 27
Nilsen, Anita Wahl Leder for sosial- og velferdsseksjonen Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 51
Nilsen, Anu Anna-Maija Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 12
Nilsen, Mari Heikkilæ Konsulent Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 54
Nordahl, Linn-Charlotte Rådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 46
Nordås, Lena Seksjonsleder fagutvikling, helse- og sosialavdelingen Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 20 48
Nordaas, Maiken Rådgiver vergemål Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 72
Nyheim, Vidar Økonomisjef Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 23
Nylund, Lisa Seniorrådgiver Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 75
Nøding, Stine Emilie Alfonsdatter Lokal forvalter Miljøavdelingen Lyngseidet 78 95 03 70
Olsen, Anne Grethe Fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 99
Olsen, Bente Marie Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 21 11
Olsen, Sunniva Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Tromsø 77 64 20 05
Pedersen, Bård M. Assisterende statsforvalter Embetsledelsen Tromsø 77 64 20 20
Pedersen, Heidi Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 05 48
Pedersen, Janne Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 52
Pedersen, Marie Varsi Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 03 33
Pedersen, Marit Helene Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 05 41
Pedersen, Vilde Øines Kommunikasjonsrådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 71
Pentha, Sunna Marie Fagdirektør Reindriftsavdelingen Vadsø 78 95 03 15
Randa, Anne Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Tromsø 77 64 20 82
Remmen, Jørgen Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 63
Renland, Ørjan Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 42
Richardsen, Marta Valdés Seniorrådgiver Landbruksavdelingen Vadsø 78 95 03 90
Rognmo, Anna Solvoll Seniorrådgiver internkommunikasjon Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 05
Rushfeldt, Rannveig Økonomirådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 03 92
Rustad-Riise, Åse Rådgiver Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 04 17
Rønningen, Hans Kristian Leder for planseksjonen Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 47
Rørnes, Anne Stine Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 49
Røsæg, Andreas Vikan Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 21 17
Sagen, Anne Marie Konsulent Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 02
Salmi, Jan Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 85
Salmila, Karoline Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Stabbursnes 78 95 03 77
Sara, Gunn Anita Skoglund Ráđđeaddi Reindriftsavdelingen Karasjok 78 46 87 07
Sara, Klemet Anders Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Kautokeino 78 48 46 01
Sara, Kurt Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 48 46 09
Saua, Sissel Marie Seniorrådgiver Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 03
Schjelderup, Ronny Fylkesberedskapssjef Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Vadsø 78 95 05 44
Selnes, Linda Kristin Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 56
Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 14
Sjåvik, Maria Ø. Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 61
Skjemstad, Oddrun Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Lyngseidet 77 64 22 18
Skjærvold, Marte Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 51
Skåre, Hanne Kristine Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 21 42
Slemmen, Janne Iren Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 66
Sletteland, Gaute Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 21 58
Smeland, Lars Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 04 03
Solbakke, Jørgen Eira Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Kautokeino 78 48 46 05
Soleng, Tula Pauline Konsulent Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 20 54
Solheim, Camilla Seniorrådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 43
Stabell, Martine Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 78 95 03 25
Stark, Siv K. Seniorrådgiver vergemål Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 81
Stenbakk, Ellen Elise Økonomirådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Vadsø 78 95 04 01
Stenrød, Kjersti Seniorrådgiver Landbruksavdelingen Tromsø 77 64 20 38
Storeheier, Katrine Organisasjons- og utviklingsdirektør Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 58
Storm, Nina Andrea Rådgiver Miljøavdelingen Tromsø 77 64 20 01
Strøm, Frida Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 45
Sveinbjørnsson, Jennifer Seniorrådgiver juridisk seksjon Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 84
Sømhovd, Sunniva Helena Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 52
Tandberg, Anders Seksjonsleder fisk- og vannforvaltning Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 34
Teigland, Astrid Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Vadsø 78 95 05 85
Tengesdal, Pål Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 18
Tennøy, Anne Birte Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 05
Tennås, Stig Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 47
Theodorsen, Grete Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 45
Thomassen, Harald Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 69
Tomassen, Jan Harald Kommunikasjonsleder Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 21 62
Toresen, Gøril Seniorrådgiver i kommuneøkonomi Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 88
Triumf, Nils-Ánte Andersen Rådgiver Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 48 46 02
Tveter, Ida Giæver Seniorrådgiver Miljøavdelingen Tromsø 77 64 22 17
Ulriksen, Anette Hr-rådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen Tromsø 77 64 20 02
Utsi, Linn Carina Seniorrådgiver Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 10
Utsi, Morten John Mikkel Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen Kautokeino 78 48 46 08
Vistnes, Ingunn Ims Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Alta 78 95 03 79
Våga, Gry Helander Seniorrådgiver miljø Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 61
Wangberg, Turid Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 20 08
Westvik, Marie Aas Rådgiver Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 68
Wingstad, Amalie Rådgiver Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 07
Zachariassen, Cecilie Marie Seniorrådgiver oppvekst og barnevern Oppvekst- og barnevernsavdelingen Tromsø 77 64 22 51
Zahl, Christina Seniorrådgiver Oppvekst- og barnevernsavdelingen Vadsø 78 95 03 82
Zdralovic, Nedzad Sjefsingeniør Landbruksavdelingen Vadsø 78 95 05 83
Ødegård, Kristine Sørensen Seniorrådgiver plan Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 21 19
Øien, Jakob Nielsen Seniorrådgiver Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 91
Østereng, Geir Nasjonalparkforvalter Miljøavdelingen Vadsø 78 95 03 89
Aadnesen, Nils Leder for vergemålseksjonen Justis- og kommunalavdelingen Tromsø 77 64 20 64
Aasbø, Matilda Sofia Rådgiver Justis- og kommunalavdelingen Vadsø 78 95 03 21
Aasheim, Anders Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen Tromsø 77 64 21 54