Årsrapporter

Her finner du årsrapporter for Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

En årsrapport er i hovedsak embetets tilbakemelding til sentrale styresmakter. Den gir en oversikt over hvordan oppgavene er løst innafor alle ansvarsområder.


Publisert 01.07.2024

Pukkellaks, bærekraft og demografisk utfordring

Årsrapporten for Statsforvalteren i Troms og Finnmark er nå publisert. Den gir en oversikt over hvilke oppgaver og hvordan embetet har løst oppdragene i 2023.