Kalender

Dette gjør statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

April

  • 3. april: Møte forebyggende tiltak rovviltskader, Bardufoss
  • 8. april: Ledermøte, digitalt
  • 12. april: Styringsmøte med Statens Helsetilsyn
  • 15. - 17. april: Fellesmøte med Sysselmesterens ledergruppe, Svalbard
  • 18. april: Felles etatsstyringsmøte, Oslo
  • 22. april: Ledermøte, digitalt
  • 23. april: Nasjonalt beredskapsforum for statsforvaltere, Bodø
  • 24. april: Statsforvalterne i Nord-Norge møter Helse Nord
  • 25. april: Skoleåpning i Båtsfjord

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er statsforvalter i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Fra 2021 er tittelen statsforvalter.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.