Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. jun Grunnskole- og videregående opplæring for barn og unge mellom 16-18 år som søker opphold i Norge Barn og unge som søker opphold i Norge
20. aug Tilskudd til kommunale jordvernstrategier Kommuner
30. aug Stimuleringsmidler til kommunale læringsnettverk Kommuner som deltar i læringsnettverk
30. aug Barnehageeiere - søk om tilretteleggingsmidler Kommunale og private barnehageeiere
01. sep Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold Kommuner i Troms og Finnmark
15. jan Tilskudd trua natur Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter, trua arter og verdifulle kulturlandskap.
Søknadsfrist Tittel
20. jun Grunnskole- og videregående opplæring for barn og unge mellom 16-18 år som søker opphold i Norge
20. aug Tilskudd til kommunale jordvernstrategier
30. aug Stimuleringsmidler til kommunale læringsnettverk
30. aug Barnehageeiere - søk om tilretteleggingsmidler
01. sep Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold
15. jan Tilskudd trua natur