Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. jul NY FRIST! Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
30. aug Barnehageeiere- søk om tilretteleggingsmidler Kommunale og private barnehageeiere
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
15. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
15. okt Regionale miljøtilskudd for 2021 Gårdbrukere
31. okt Erstatning ved avlingssvikt Gårdbrukere
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021 Beitelag
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022 Skoleeiere innenfor samiske distrikt
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
31. jul NY FRIST! Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
30. aug Barnehageeiere- søk om tilretteleggingsmidler
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
15. sep Kriseskjønn
15. okt Regionale miljøtilskudd for 2021
31. okt Erstatning ved avlingssvikt
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere