Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. jan Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket Skognæringa i Troms og Finnmark
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Troms og Finnmark
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
20. feb Prosjektskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner og foretak
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage Barnehagebarn 4-6 år
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen Lærere i grunnopplæringen
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
31. jan Forlengelse av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid
20. feb Prosjektskjønn
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere