Søknadsfrist Tittel Målgruppe
29. okt Regionale miljøtilskudd for 2021 Gårdbrukere
31. okt Erstatning ved avlingssvikt Gårdbrukere
01. nov Skoleeiere i Finnmark - søk tilskudd Kommunale, fylkeskommunale og private skoler i Finnmark
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk i grunnskolen Skoleeiere: Kommuner og private skoler
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021 Beitelag
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022 Skoleeiere innenfor samiske distrikt
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
01. des Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
29. okt Regionale miljøtilskudd for 2021
31. okt Erstatning ved avlingssvikt
01. nov Skoleeiere i Finnmark - søk tilskudd
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk i grunnskolen
15. nov Tilskudd til drift av beitelag i 2021
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
01. des Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
Se hovedtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere