Søknadsfrist Tittel Målgruppe
18. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager/rusproblemer som har behov for hjelp
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
15. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
31. okt Erstatning ved avlingssvikt Gårdbrukere
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022 Skoleeiere innenfor samiske distrikt
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Sjå hovudtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
18. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
01. sep Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
15. sep Kriseskjønn
31. okt Erstatning ved avlingssvikt
15. nov Samiskopplæring innenfor samiske distrikt skoleåret 2021/2022
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Sjå hovudtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere