Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. aug Tilskudd til kommunale jordvernstrategier Kommuner
30. aug Stimuleringsmidler til kommunale læringsnettverk Kommuner som deltar i læringsnettverk
30. aug Barnehageeiere - søk om tilretteleggingsmidler Kommunale og private barnehageeiere
01. sep Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold Kommuner i Troms og Finnmark
01. sep Tilskuddsmidler til ledernettverk Barnevernsledere som deltar i ledernettverk
13. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
15. nov Kvensk og finsk som 2. språk - grunnskole 2024/2025 Elever med kvensk/norsk-finsk bakgrunn
15. jan Tilskudd trua natur Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter, trua arter og verdifulle kulturlandskap.
Søknadsfrist Tittel
20. aug Tilskudd til kommunale jordvernstrategier
30. aug Stimuleringsmidler til kommunale læringsnettverk
30. aug Barnehageeiere - søk om tilretteleggingsmidler
01. sep Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold
01. sep Tilskuddsmidler til ledernettverk
13. sep Kriseskjønn
15. nov Kvensk og finsk som 2. språk - grunnskole 2024/2025
15. jan Tilskudd trua natur