Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. des Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Sjå hovudtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
01. des Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
Sjå hovudtekst Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere