Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2023
04. okt - 05. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og RVTS Nord Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Troms Malangen Resort, Balsfjord
07. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni Tromsø 2023 Clarion Hotel The Edge, Tromsø
14. okt 41 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni Harstad 2023 Quality Hotel Harstad
16. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fornybar energi tur Molde og Trøndelag
17. okt - 18. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark/Samisk Høgskole Arbeidsseminar for fjernundervising Samisk Høgskole, Kautokeino
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fylkesberedskapsrådsmøte i Kirkenes Thon Hotel Kirkenes
21. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Vadsø Scandic hotell Vadsø
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - nettmøte i Teams
24. okt - 25. okt 43 Oppvekst og barnevernavd Fagsamling for lærere i kvensk og finsk som andrespråk Tromsø
31. okt - 01. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Plan- og byggesakskonferansen 2023 The Edge Tromsø
november 2023
08. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Erfaringskonferanse om samiske prosjekter i barnehage Scandic Alta
12. nov - 14. nov 45 - 46 Finnmark treforum og Skognæringa i Troms Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark Trøndelag
15. nov - 16. nov 46 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterene Erfaringskonferanse - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Bodø - Quality Hotel Ramsalt
15. nov - 16. nov 46 RVTS Nord IMDI Politiet Troms og Finnmark fylkeskommune Bufetat NAV UDI Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalteren i Nordland Nordland fylkeskommune Arbeidstilsynet NASAK Kulturelt mangfold i nord Clarion Hotel The Edge, Tromsø
16. nov - 17. nov 46 Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, Erfaringssentrum, NAPHA, KORUS Nord, RIO, Nordlandssykehuset, MARBORG. Erfaringskonsulentsamling Radisson Blue Hotel Bodø
21. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet 21.november 2023 Digitalt på Teams
28. nov 48 RVTS Nord, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hærstaben, Forsvarets veterantjeneste og familievernkontor, SIOPS Fagdag om veteraner Sykehusvegen 23, Tromsø
30. nov - 01. des 48 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, NKK Økonomiforum 2023 Scandic Ishavshotel, Tromsø
30. nov 48 Statsforvalterne i Troms og Finnmark Møre og Romsdal og Innlandet Webinar om tverrfaglig samarbeid Microsoft Teams
desember 2023
12. des 50 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet 12.desmber Digitalt på Teams
13. des - 14. des 50 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Hanne Haugli og UiT Norges arktiske universitet Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2023/2024 Scandic Hotel Alta
Dato Arrangement
oktober 2023
04. okt - 05. okt Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Troms
07. okt Statsborgerseremoni Tromsø 2023
14. okt Statsborgerseremoni Harstad 2023
16. okt - 19. okt Fornybar energi tur
17. okt - 18. okt Arbeidsseminar for fjernundervising
19. okt - 20. okt Fylkesberedskapsrådsmøte i Kirkenes
21. okt Statsborgerseremoni i Vadsø
24. okt - 25. okt Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving
24. okt - 25. okt Fagsamling for lærere i kvensk og finsk som andrespråk
31. okt - 01. nov Plan- og byggesakskonferansen 2023
november 2023
08. nov Erfaringskonferanse om samiske prosjekter i barnehage
12. nov - 14. nov Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark
15. nov - 16. nov Erfaringskonferanse - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
15. nov - 16. nov Kulturelt mangfold i nord
16. nov - 17. nov Erfaringskonsulentsamling
21. nov Nettseminar Leve hele livet 21.november 2023
28. nov Fagdag om veteraner
30. nov - 01. des Økonomiforum 2023
30. nov Webinar om tverrfaglig samarbeid
desember 2023
12. des Nettseminar Leve hele livet 12.desmber
13. des - 14. des Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2023/2024