Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Dato:
16. november 2022 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Til kommunale skole- og barnehageeiere, private barnehager- og skoleeiere og kontaktpersoner i regionale nettverk og representanter i samarbeidsforum for tilskuddsordningen.

Publisert 19.09.2022

Onsdag 16. november kl. 09.00 - 11.00 inviterer Statsforvalteren til informasjonsmøte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Ordningen består av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet), Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp) og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole (Dekomp).

 

Målet vårt for møtet er å få gitt oppdatert informasjon til aktørene i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Vi vil informere om retningslinjene i ordningen, om overordnet plan og de langsiktige planene som er utarbeidet for hver av delordningene. Videre vil vi informere om rapportering for 2022 og gjennomgå prosessen for å levere behovsmelding for 2023.

 

Vi oppfordrer alle inviterte til å delta i møtet, også om virksomheten ikke har umiddelbare planer om å inngå i partnerskap og søke om midler.

 

Microsoft Teams-møte

Klikk her for å delta i møtet

 

.

Dato:
16. november 2022 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark