Digitalt kurs i produksjon av biogass

Dato:
10. oktober 2022 11.00 - 17. oktober 2022 13.30
Sted:
Digitalt, Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Gårdbrukere
Foto: Helge Molvig.

Bli med på digitalt kurs i produksjon av biogass 10. og 17. oktober. Kurset er gratis og arrangeres på teams.

Publisert 16.09.2022

Produksjon av biogass på din gård?

I oktober arrangerer vi kurs med tema produksjon av biogass. Kurset er åpent for alle, men er i første omgang beregnet for husdyrbønder som vurderer biogass på egen gård eller tenker å levere til større anlegg.  

Produksjon av biogass på gårdsbruk er et godt klimatiltak som gir nedgang i metangassutslipp fra landbruket, samtidig som det produseres fornybar energi.

Kurset går over to dager, og er for gårdbrukere.

  • Kursdag 1: Mandag 10. oktober kl. 11.00 - 13.30
  • Kursdag 2: Mandag 17. oktober kl. 11.00 - 13.30 

Påmeldingsfrist 07. oktober klokken 12.00. Meld på i skjema under. 

Sted: Digitalt via Teams, lenke sendes ut i forkant av kursdag. 

Innhold i kurset

Kurset vil gi dere som vurderer å investere i biogass en helhetlig oversikt over mulighetene og utfordringene som er med biogass. Både med tanke på planlegging, teknisk drift, hvordan ressursene kan utnyttes best, støtteordninger og økonomi. Etter å ha deltatt på kurset er målet at dere skal kunne ta gode valg om biogass og bli kompetente bestillere opp mot aktuelle leverandører.

Vi går gjennom følgende temaer i løpet av kurset: 

  • Produksjon av biogass
  • Bruk av bioresten
  • Marked
  • Økonomi og lønnsomhet 

Kurset arrangeres av Statsforvalteren i Nordland, innledere er fra Norges Vel. 

Gårdens ressurser

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig. Én slik løsning er i større grad å benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon er en mulighet som kan være interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har blitt reduserte.

Økt produksjon av fornybar energi i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.  

Biogassen kan brukes til varmeproduksjon, drivstoff, eller til produksjon av elektrisk energi.

Påmelding gjøres hos Statsforvalteren i Nordland, her:

Dato:
10. oktober 2022 11.00 - 17. oktober 2022 13.30
Sted:
Digitalt, Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Gårdbrukere