Webinar for potensielle sensorer sentralt gitt eksamen grunnskolen vår 2023

Dato:
25. oktober 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Digitalt - teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid med Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Potensielle sensorer sentralt gitt eksamen, skoleeiere og skoleledere, lærere på ungdomstrinn i fagene norsk, matematikk , engelsk og samiske språk

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet arrangerer Statsforvalterene i Nordland og Troms og Finnmark webinar om sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen våren 2023.

Publisert 22.08.2022

Målgruppen for webinaret er potensielle sensorer i de sentralt gitte skriftlige fagene engelsk, matematikk, norsk og samiske språk. Også skoleeiere og skoleledere kan delta, samt andre lærere som er interessert. 

Webinaret vil bli todelt. 

Del 1 1000-1200

Tekniske løsninger

Endringer

PAS mm. 

Del 2 1300-1500

De enkelte fagene. Her må du velge ett. Fagpersoner vil informere om endringer og det vil være mulighet (begrenset) for å stille spørsmål.

Nærmere program kormmer.

Dato:
25. oktober 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Digitalt - teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid med Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Potensielle sensorer sentralt gitt eksamen, skoleeiere og skoleledere, lærere på ungdomstrinn i fagene norsk, matematikk , engelsk og samiske språk