Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022

Dato:
8. november 2022 09.00 - 9. november 2022 15.00
Sted:
Scandic Ishavshotell Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere, samt regional statsforvaltning og samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist:
7. november 2022 11.59

Målet med konferansen er å oppdatere kommunene på aktuelle problemstillinger i plan- og byggesaksfeltet.

Publisert 06.07.2022

Konferansen er over og foredragene ligger som nedlastbare pdf-filer under her.


Program dag 1: Tirsdag 8. november

09:30 - 10:30: Registrering

10:30 - 10:45: Åpning ved Stian Lindgård, ass. statsforvalter i Troms og Finnmark

10:45 - 11:30: Nytt fra Kommunal og Distriktsdepartementet, v/Jarle Jensen, KDD

11:30 - 12:30: LUNSJ

12:30 - 13:45: Kommunal planstrategi: Vi gjør oss klar for ny kommunestyreperiode                                                v/Lill-Hege Nergård, seniorrådgiver Statsforvalteren i Troms og Finnmark (SFTF)

13:45 - 14:00   Pause

14:00 - 15:30: Forankring og medvirkning i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel v/Mari Johansen Aune, Distriktssenteret og Marit Meløy, Karasjok kommune. Erfaringsutveksling.

15:30 - 15:50  Pause med en matbit

15:50 - 16:20: Klagebehandlingen og tendenser i kommunene-statistikk                                                                     v/Tone Selseth Bertheussen, leder for juridisk seksjon SFTF

16:20 - 16:30: Pause

16:30 - 17:15: Ulovlighetsoppfølging - Hva er overtredelser av «Mindre betydning»,                                                   jf. pbl. § 32-1,  v/Sara Holthe Jaklin, nestleder juridisk seksjon SFTF

Felles middag kl.20:30 på Arctandria

Program dag 2: Onsdag 9. november

08:45 - 08:55: Åpning ved Vibeke Skinstad, divisjonsdirektør Kultur, språk og levekår,                                             Troms og Finnmark fylkeskommune

08:55 - 09:40: Saker fra Sivilombudet v/Erlend Kragh Nyhus og Andreas Dalaker, Sivilombudet

09:40 - 10:25: Nye digitale veiledere v/Ragnhild Olin Amdam, Direktoratet for byggkvalitet

10:25 - 10:45: Pause og utsjekk av hotellrom

10:45 - 11:30: Oppheving av gamle planer, medvirkning og høring                                                                                 v/ Ingunn Holøymoen, planlegger Røros kommune

11:30 - 12:30:  LUNSJ

12:30 - 13:15: Konsultasjonsplikten v/ Gaute Sletteland, seniorrådgiver                                                                       planseksjonen SFTF

13:15 - 14:00: Det verdifulle arealet – hvordan minimere belastning ved utbygging                                                    v/ Torgeir Isdahl, gruppeleder terrestrisk naturmiljø, Norconsult

14:00 - 14:15: Pause

14:15 - 14:50: Bruk av dispensasjon §19-2 eller mindre endringer etter §12-14                                                           v/ Gaute Sletteland, seniorrådgiver planseksjonen

14:50 - 15:00: Oppsummering og avslutning

                              Vel hjem!

 

Dato:
8. november 2022 09.00 - 9. november 2022 15.00
Sted:
Scandic Ishavshotell Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere, samt regional statsforvaltning og samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist:
7. november 2022 11.59