Vadsø: Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-kandidater

Dato:
16. november 2022 - 18. november 2022
Sted:
Vadsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
LIS 1-kandidater i nordre Nordland, Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer gruppeveiledning og kurs i offentlig helsearbeid fra 16. til 18. november for LIS 1-leger i kommunene i Troms og Finnmark. Påmeldingsskjemaet gjelder for LIS1-kandidater som skal være i Vadsø.

Publisert 13.10.2022

Kurset gjennomføres med fysisk tilstedeværelse i Vadsø og Tromsø. Flere av forelesningene er felles, og overføres via Teams. 

Påmeldingsfrist er 02.11.22. Meld deg på i skjemaet nede.

Program

ONSDAG 16. NOVEMBER

For LIS 1-leger i Finnmark

11.30 I Lunsj på Scandic Vadsø

12.30 | Velkommen v/Astrid Teigland

12.40 | Psykisk helsevernloven med praktisk gjennomføring og erfaring ved bruk av tvungen undersøkelse, med særlig fokus på legeundersøkelse etter § 3-1 v/ Mohammed Sherif og Drude Bratlien            

  • Hvordan organisere transport til UNN/ Åsgård?
  • Hva er legevaktens rolle i akutte situasjoner når det gjelder ROP-pasienter?
  • Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) – hva er det?

13.25 | Pause

13.35 | Psykisk helsevernloven fort.

15.00 | Gruppeveiledning v/ Statsforvalterens gruppeveiledere. Tidsrom avtales gruppevis direkte med gruppeveilederne.

18.00 | Slutt for dagen

19.00 | Middag på hotellet

 

TORSDAG 17. NOVEMBER

 Felles for alle:

 08.30 | Samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen: Ulike legeroller v/ Drude Bratlien og Mohammed Sherif

  • Beredskap – kriser
  • Smittevern
  • Andre lovpålagte, offentlige oppgaver

09.30 | Pause

09.40 | Melding til barnevernet. Legenes roll v/ Janne Slemmen og Siri Jakobsen

10.25 | Hva er vergemål? Legenes roll v/ Nils Aadnesen

10.45 | Pause

11.00 | Helsejuridiske tema (1) v/ Borghild Espenes, Oda Bavda Mortensen og Astrid Teigland

11.45 | Lunsj

13.00 | Helsejuridiske tema (2)

13.45 | Pause

14.00 | Helsejuridiske tema (3)

14.00 | Pause

15.00 | Helsejuridiske tema (4)

15.45 | Slutt for dagen

19.00 | Middag Vadsø, Barnengen gård. Nærmere informasjon gis under kurset.

 

FREDAG 18. NOVEMBER

 Felles for alle:

 08.30 | Allmennlegene og NAV v/ Bjørn Berge Hansen 

  • Hvordan få et godt samarbeid med NAV?     
  • Attester ved arbeidsuførhet

11.15 | Pause

11.30 | Helsekrav ved førerkort ved Oda H. Bavda Mortensen og Maiken Brevik

13.00 | Lunsj

Statsforvalteren tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Dato:
16. november 2022 - 18. november 2022
Sted:
Vadsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
LIS 1-kandidater i nordre Nordland, Troms og Finnmark

Kontaktpersoner