Basil - årsmelding for barnehagene

Dato:
8. november 2022 13.00 - 9. november 2022 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Seksjon barnehage
Målgruppe:
Barnehagemyndighetene i kommunene i Troms og Finnmark

Velkommen til en kort innføring i årets årsmeldinger for barnehagene

Publisert 12.10.2022

Alle barnehagene i Troms og Finnmark skal levere årsmeldinger for sin barnehage. Kommunene skal kontrollere og godkjenne disse. I tillegg skal kommunene også levere et kommuneskjema. 

Barnehageseksjonen vil ha en kort innføring i oppgavene barnehagene og kommunenen har i forbindelse med årsmeldingene.

Vi vil ha møte med dere på teams:

tirsdag 8. november kl 13:00 - 14:00 eller

onsdag 9. november kl 09:00 - 10:00

Vi anbefaler at dere deltar på dette for å få en god gjennomføring av årsmeldingene. Dere velger selv hvilke av dagene dere vil delta.

Meld dere på ved å sende e-post til: fmfianjo@statsforvalteren.no 

Påmeldingsfrist: 1. november 2022

 

Dato:
8. november 2022 13.00 - 9. november 2022 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Seksjon barnehage
Målgruppe:
Barnehagemyndighetene i kommunene i Troms og Finnmark