Invitasjon til Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse

Dato:
4. november 2022 09.00 - 13.00
Sted:
Scandic Ishavshotel Tromsø
Arrangør:
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Rus- og psykisk helsetjenester, Bruker- og pårørendeorganisasjoner, ungdomsrepresentanter, NAV, TSB, PHV og andre relevante tjenester

Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører regionale innspillsmøter om opptrappingsplan psykisk helse i utvalgte regioner.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvar for å arrangere møtet i vår region, og har valgt å gjennomføre møtet som en forlengelse av Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark.

Publisert 28.06.2022

Statsforvaltern håper at vi på denne måten kan bidra til god representasjon av våre kommuner i Troms og Finnmark, der det blir gitt mulighet for å påvirke prioriteringer og innretningen til opptrappingsplanen.

Dato4. november 2022

Møtet blir todelt, der HOD ønsker å ha dialog med ungdomsrepresentanter først.

Innspill fra ungdomsreprentanter: kl. 09.00 - 09.45

Felles møte - Alle: kl. 10.00 - 13.00

Sted: Tromsø, Scandic Ishavshotel

Målgruppe: Rus- og psykisk helsetjenester, Bruker- og pårørendeorganisasjoner, ungdomsrepresentanter, NAV, TSB, PHV og andre relevante tjenester.

Lenke til påmelding: Påmelding stengt. Ønsker du å delta på innspillsmøtet og ikke har fått meldt deg på? Ta kontakt med Marie eller Kjetil. Kontakt info finnes i kollonnen til høyre.

Behov for overnatting: HOD dekker hotellovernatting på Scandic for deltakere som har behov for dette. Velg overnatting på påmeldingsskjema.

Formål og innhold regionale møter
Dialogmøtene skal bidra til god forankring, engasjement og forståelse for arbeidet, og sikre at relevante aktører har blitt hørt i prosessen. Formålet med de regionale møtene er å få innspill fra relevante aktører på utfordringer på feltet, og til mål, tiltak, virkemidler og gode eksempler innen de foreløpige hovedområdene i planen.

Hovedområder HOD ønsker innspill på er knyttet til bl.a. følgende områder;
Arbeidet med å styrke den psykiske folkehelsen og forebygge psykiske plager og lidelser
Tilgjengelighet og nærhet til psykisk helsehjelp av god kvalitet.
Tjenestetilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Bekreftelse på påmelding vil sendes ut ila uke 40/41.

NB: Innspillsmøtet har begrenset kapasitet til 200 deltakere. Vi tar derfor forbehold om at
påmeldingen blir foreløpig, slik at alle kommuner og andre aktører er sikret deltakelse.

Dato:
4. november 2022 09.00 - 13.00
Sted:
Scandic Ishavshotel Tromsø
Arrangør:
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Rus- og psykisk helsetjenester, Bruker- og pårørendeorganisasjoner, ungdomsrepresentanter, NAV, TSB, PHV og andre relevante tjenester