Hva kan vi bety for barna?

Dato:
17. november 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nav Troms og Finnmark

Barn har rett til liv, overlevelse og utvikling; Hvordan levekår og økonomisk stress påvirker barns omsorgsbetingelser og utviklingsmuligheter.

Publisert 09.11.2022

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer i samarbeid med Nav Troms og Finnmark til tre spennende faglige økter i november måned med tema familiefattigdom, barn og unges oppvekstsvilkår og utenforskap.

 

Norge er ett av verdens rikeste land. Likevel er det mange barn som vokser opp i familier med lite penger. Det å være fattig i Norge i dag er flaut, og mange føler på stor skam.

Oppvekst i en fattig familie har store konsekvenser for barna det gjelder og for samfunnet vårt. Denne problematikken har aldri vært så aktuell som i dag. Antall fattige barn har firedoblet seg på 20 år.

Ivaretakelse av barns rettigheter og hensynet til barna gjelder for ALLE som jobber i det offentlige.

Tjenester til voksne har alltid med barna å gjøre.

La oss sammen bryte ned tabuet og stigmaet rundt økonomi.

Velkommen til feiring av barnekonvensjonen, og barn og unge som egne rettighetshavere.

 

Trykk her for å delta 

Dato:
17. november 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nav Troms og Finnmark