Samling for psykososiale kriseteam

Dato:
8. november 2022 11.00 - 9. november 2022 14.00
Sted:
Finnsnes
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Senja kommune
Målgruppe:
Psykososiale kriseteam

I samarbeid med Senja kommune inviterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark og RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Troms 08. - 09. november.

Publisert 07.06.2022

I år møtes vi på Finnsnes.

Tema for samlingen

08.november (11.00 – 17.00)
Faglig innlegg om psykososial støtte og tiltak i en tidlig fase etter en krisehendelse, forebygging av langtidsreaksjoner.

Workshop med tema:

  1. Rammer, organisering og forankring av kriseteam og samhandling med andre tjenester.
  2. Innledninger v/ Senja kommune
    – Livskrisehjelpen i Tromsø

Vi legger opp til innledninger på tema og deretter jobber deltakerne med egne konkrete problemstillinger knyttet til tematikkene. Tenk gjennom hva som er aktuelle problemstillinger for dere å ta opp, fra ditt kriseteam.

Felles middag på kvelden kl 19.00

9 november (08.30 – 14.00)
Interkommunalt samarbeid; behov, muligheter og former for interkommunalt samarbeid.
Innledning til tema av kriseteamet i Senja kommune og Siv Eines, tidligere leder i kriseteamet i Vadsø.
Workshop hvor vi jobber med temaet, og ønsker i nettverket om hvordan dette kan jobbes videre med opp mot kommunal ledelse i kommunene i Troms.

Vi avslutter med lunsj fra kl. 13 – 14.

Kostnader

Overnatting, dagpakker og middag vil bli dekket.

Påmelding her

Dato:
8. november 2022 11.00 - 9. november 2022 14.00
Sted:
Finnsnes
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Senja kommune
Målgruppe:
Psykososiale kriseteam