Tromsø: Obligatorisk kurs i offentlig helsearbeid for LIS1-kandidater

Dato:
16. november 2022 - 18. november 2022
Sted:
Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
LIS 1-kandidater i nordre Nordland, Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer gruppeveiledning og kurs i offentlig helsearbeid fra 16. til 18. november for LIS 1-leger i kommunene i Troms og Finnmark. Påmeldingsskjemaet gjelder for LIS1-kandidater som skal være i Tromsø.

Publisert 21.10.2022

Kurset gjennomføres med fysisk tilstedeværelse i Vadsø og Tromsø. Flere av forelesningene er felles, og overføres via Teams. 

Påmeldingsfrist er 02.11.22. Meld deg på i skjemaet nede.

ONSDAG 16. NOVEMBER

 For LIS 1-leger i nordre Nordland og Troms:

10.15 | Gruppeveiledning v/ Statsforvalterens gruppeveiledere. Informasjon om veiledningen sendes ut fra gruppeveilederne.

12.00 | Lunsj

15.45 | Slutt for dagen

18.00 | Middag på hotellet

 

TORSDAG 17. NOVEMBER

 Felles for alle:

 08.30 | Samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen: Ulike legeroller v/ Drude Bratlien og Mohammed Sherif

  • Beredskap – kriser
  • Smittevern
  • Andre lovpålagte, offentlige oppgaver

09.30 | Pause

09.40 | Melding til barnevernet. Legenes rolle v/ Janne Slemmen og Siri Jakobsen

10.25 | Hva er vergemål? Legenes rolle v/ Nils Aadnesen

10.45 | Pause

11.00 | Helsejuridiske tema (1) v/ Borghild Espenes, Oda Bavda Mortensen og Astrid Teigland

11.45 | Lunsj

13.00 | Helsejuridiske tema (2)

13.45 | Pause

14.00 | Helsejuridiske tema (3)

14.00 | Pause

15.00 | Helsejuridiske tema (4)

15.45 | Slutt for dagen

18.00 | Middag Tromsø

 

FREDAG 18. NOVEMBER

Felles for alle:

 08.30 | Allmennlegene og NAV v/ Bjørn Berge Hansen (fysisk i Tromsø)

  • Hvordan få et godt samarbeid med NAV?     
  • Attester ved arbeidsuførhet

11.15 | Pause

11.30 | Helsekrav ved førerkort ved Oda H. Bavda Mortensen og Maiken Brevik

13.00 | Lunsj

Statsforvalteren tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Dato:
16. november 2022 - 18. november 2022
Sted:
Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
LIS 1-kandidater i nordre Nordland, Troms og Finnmark

Kontaktpersoner