Skjøtsel av slåttemark i nord - webinar

Dato:
8. desember 2022 12:00 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Grunneiere, drivere, forvaltning

Visste du at 685 arter kan gå tapt om vi ikke tar vare på de norske slåttemarkene våre? Så mye som 24 % av de trua rødlisteartene i Norge holder til i de gamle kulturmarkene. 

 

Slåttemark med ungdommene.jpg

Publisert 24.11.2022

De fleste av disse er biller, sopper, sommerfugler, karplanter, veps og villbier.

I de nordnorske engene finnes både velkjente planter som blåklokke, prestekrage, rødkløver og tiriltunge, men også en rekke planter som er sjeldne eller trua, som orkideene brudespore, engmarihånd og skogmarihånd, og de små bregnene kalt marinøkler.

Mange av insektene som er knyttet til slåttemarkene, er viktige pollinatorer, ikke bare for ville planter, men også landbruksvekster, frukt og bær.

114 arter er utryddet

Tap av biologisk mangfold skjer i raskere tempo nå enn før. I Norge er minst 114 arter utryddet i løpet av de siste 200 årene. Forskere har spurt seg om det finnes et minimumsnivå av mangfold som gjør at økosystemene likevel fungerer. 

En studie har sett på funksjonen til 147 plantearter i samme økosystem. De fant ut at hele 84 prosent av artene bidro til minst én økosystemtjeneste, og antageligvis enda flere.

Tilbud om mer kunnskap

Regional skjøtselsgruppe for kulturmark i Troms og Finnmark vil nå holde et erfaringsbasert webinar der temaet er skjøtsel av slåttemark i nord. Under finner du programmet for det første webinaret som går av staben 8.desember. Det andre i rekken kommer allerede 12.desember. 

Artsrik slåttemark med bakkesøte Størkeråsen vest.jpg
Slåttemark på Borkenes med bakkesøte, hvitmaure, skogstorkenebb, prestekrage, rødkløver og fjellgulaks. Fotograf: Pål Alvereng.

 

imageyzf6j.png

 

imagelkdvd.pngSlåttemark i Porsanger med silkenellik (NT), sibirgressløk, harerug og blåklokke. Fotograf: Ingrid Golten.

 

Geitebeite Nordeidet red CAM.JPG

 

Dato:
8. desember 2022 12:00 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Grunneiere, drivere, forvaltning