Korona i Innlandet

Illustrasjon av koronavirus

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 


Publisert 27.09.2021

Normal hverdag - med økt beredskap

Fra lørdag 25. september klokken 16.00 er det normal hverdag med økt beredskap. Meteren gjelder ikke lenger, men syke skal fortsatt i isolasjon, og vaksine og testing er like viktig. 


Publisert 10.09.2021

Vaksinasjonsstatus og unntak fra smittekarantene

Risikovurdering av helsehjelp i sykehjem og hjemmebaserte tjenester under pandemien.


Publisert 27.08.2021

Høie: – En meter er fortsatt en meter!

Ta vaksinen! Og hold avstand, test deg og bli hjemme ved symptomer. Smittevern er like viktig som før – inntil vaksineringen er fullført, påpekte helseministeren i pressekonferansen i dag.


Publisert 13.08.2021

Test kan erstatte smittekarantene

Barn og unge kan fra 16. august gjennomføre et testregime istedenfor smittekarantene. Målet er at barn og unge bør ha en mest mulig normal hverdag.


Publisert 13.08.2021

Oppdatert kart over land/områder i Europa

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.


Publisert 13.08.2021

Norge får over 1 million flere koronavaksinedoser

Regjeringen har inngått en avtale som sikrer Norge 1  000 800 ekstra koronavaksinedoser. Økningen innebærer at hele befolkningen over 18 år vil få tilbud om to doser innen uke 36.


Publisert 01.07.2021

Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

Når EU-forordningene om koronasertifikat trer i kraft i dag, 1. juli, er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Koronasertifikatet må være koblet til EUs løsning.


Publisert 01.07.2021

Ordningen med ventekarantene avvikles

Fra i dag 1. juli avvikler Regjeringen ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene.


Publisert 17.06.2021

Over 300 karantenerom rigget i rekordfart i Innlandet

Trysil har 161 rom klare på mandag, og Gjøvik, Gran og Elverum stiller med resten av de over 300 karantenerommene som nå settes inn for å unngå importsmitte.  


Publisert 07.06.2021

FHI til Innlandskommunene: - Nedtrapping, men ikke for tidlig!

Når alle er vaksinert, vil viruset bli mindre farlig for oss, og da må smittevernet i landet tilpasses dette. Men foreløpig er vi ikke der – ikke trapp ned for tidlig, var budskapet fra FHI til Innlandet.


Publisert 27.05.2021

Ny vaksinefordeling: Innlandet beholder flere vaksiner

FHI har gjort nye beregninger og Innlandskommunene får beholde flere vaksinedoser. Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene.


Publisert 25.05.2021

Smittevernråd til sykehjem og helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem

Folkehelseinstituttet har utarbeidet sider med råd som skal bidra til å redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med covid-19.


Publisert 24.05.2021

Stigende smittetrend i Innlandet

Vi har nå flere utbrudd i Innlandet og smittetrenden er økende. Flere større utbrudd er under håndtering og det er innført strenge tiltak mange steder.


Publisert 18.05.2021

Innvandrere i Innlandet på koronamøte med Statsforvalteren

Innvandrermiljøene er mer utsatt for smitte og alvorlig sjukdom, og flere takker nei til vaksine. Dette bekymrer både Statsforvalteren og ledere i innvandrermiljøene, særlig nå før feiringene og fridagene i mai.


Publisert 12.05.2021

Russen tar ansvar – vil feire alene

Dette kom fram på et møte der Statsforvalteren samlet russepresidentene i Innlandet for blant annet å diskutere russefeiringen. Russepresidentene fremhevet spesielt det gode samarbeidet med politi og kommuneoverlegene og at dette samarbeidet er med på å trygge russefeiringen.


Publisert 06.05.2021

Karantene/karantenehotell - noen fakta

Det er mange som må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell. Karantene på karantenehotell gir bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves, og kan bidra til å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene.


Publisert 27.04.2021

Ny veileder om massetesting i kommunene

Smittetallene er fremdeles høye flere steder i landet. Massetesting er et viktig virkemiddel for å oppdage smitte tidlig. Helsedirektoratet har publisert ny veileder til kommunene.


Publisert 26.04.2021

25.000 elever i Innlandet inviteres til en annerledes skoletime

Å gi både takk og oppmuntring er målet når Statsforvalterens barn- og ungepanel nå inviterer til en historisk skoletime. 


Publisert 26.04.2021

Astra Zeneca-vaksinerte får tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine.


Publisert 20.04.2021

Staten tar nå regningen for testing av grensependlere

Endringen trådde i kraft 16. april og frem til da har det vært arbeids- eller oppdragsgiver som i henhold til covid19-forskriften §§ 6b tredje ledd både skulle organisere, gjennomføre og finansiere disse testene. Dette har for noen arbeidsgivere utgjort store kostnader.