FHI til Innlandskommunene: - Nedtrapping, men ikke for tidlig!

Når alle er vaksinert, vil viruset bli mindre farlig for oss, og da må smittevernet i landet tilpasses dette. Men foreløpig er vi ikke der – ikke trapp ned for tidlig, var budskapet fra FHI til Innlandet.

Publisert 07.06.2021

Smitteutviklingen og tiltakene i sommer og høst var tema da overlege Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet deltok på kommunemøtet hos Statsforvalteren i Innlandet torsdag.

Vaksinen fører til at viruset blir mindre farlig for oss, og dermed vil de strengeste tiltakene trappes ned når befolkningen er vaksinert, sa overlegen. Restriksjonene må stå i forhold til risikoen – for når folk oppfatter tiltak som rimelige og balanserte, gjør det at tiltakene etterleves bedre.

For tidlig å trappe ned 

Siden det gjenstår mye vaksinering gjennom sommeren, er det for tidlig å trappe ned smittevernet. Og før vaksineringen beskytter oss mot smitte, er det krevende for kommunene og smittesporerne hvis alle har veldig mange flere nærkontakter enn de hadde i vinter, pekte Aavitsland på. I Innlandet er det nå omlag 125.000 som har fått første dose, og av disse har omlag 80.000 fått to doser, av en befolkning på 372.000 mennesker. Innen 1. august skal alle over 18 år være vaksinert. Det er over 10.000 mennesker som jobber med vaksineringsprosessen i landet akkurat nå.

- Vi tror at beskyttelsen fra vaksinen er god og langvarig, sa Aavitsland, og viste til Israel, som tidlig fikk vaksinert hele befolkningen og der man ser at vaksinen virker nå 6 måneder etter. Overlegen påpekte av vi ikke vet hvor lenge vaksinen beskytter, og at det også kan være snakk om årevis.

Behov for flere karantenehoteller

Karantenehoteller er nå etablert flere steder i fylket, og det er behov for flere på grunn av at det nå forventes flere innreisende til Norge etter at reglene ble endret. Det er særlig hoteller nær Gardermoen som er aktuelle, og flere ordførere gav sine synspunkter på fordeler og ulemper ved å skulle ta imot disse gjestene. Statsforvalter Knut Storberget, som ledet møtet, uttrykte at han helst ønsket å få til frivillige løsninger og bad interessenter om å vurdere å melde seg.

Også denne uka deltok over 150 kommuneledere på møtet med Statsforvalteren. Møtet er for kommunene, og nasjonale helsemyndigheter deltar også, samt at erfaringer fra kommunene deles i møtet. Målet er å gi beslutningstagere i fylket en god oversikt og en felles forståelse av pandemi-situasjonen, få delt god praksis som andre kan lære av, og få meldt samordningsbehov og gitt tilbakemeldinger til helsemyndighetene sentralt. Møtet er også åpent for media.

Kontaktpersoner