Karantene/karantenehotell - noen fakta

Det er mange som må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell. Karantene på karantenehotell gir bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves, og kan bidra til å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene.

Publisert 06.05.2021

Alle som kommer fra såkalte røde land må i karantene i 10 dager. Karantenetiden kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Karantenehotell ble innført 5.11.2020 for å begrense importsmitte. Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra denne plikten. I Innlandet har vi karantenehotell i Eidskog og Trysil kommune. På grunn av endringer i regelverket som innebærer at flere må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, jobbes det nå for å få etablert et karantenehotell i Kongsvinger kommune også.

Unødvendige utenlandsreiser

Reglene for hvem som må på karantenehotell er endret flere ganger på grunn av utviklingen i smittesituasjonen. Personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge har vært  unntatt fra kravet om karantenehotell. Fra 17.3.2021 ble covid19-forskriften endret til at det kun var personer som hadde vært på nødvendige fritidsreiser som var unntatt fra karantenehotell. Fritidsreisende måtte da oppholde seg på karantenehotell frem til negativt svar på test tatt tidligst tre dager etter ankomst. De kunne da dra videre og gjennomføre karantenen hjemme eller på annet egnet sted. Fra 26.3.2021 ble det gjort nye endringer som medførte at fritidsreisende måtte gjennomføre hele karantenetiden på karantenehotell.

På grunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, skjerpet regjeringen innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan fra den 28.4.20221 for å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter. Det ble da innført pålegg om karantenehotell for reisende fra disse landene med noen få unntak. Reisende fra disse landene må være på karantenehotell også i de tilfellene de har vært på en nødvendig reise.  

Den 9.mai ble covid19-forskriften § 5 endret igjen i slik at reglene for reisende fra Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan også ble gjeldende for reisende fra alle land utenfor EØS/Schengen. Dette betyr at det nå kun er reisende innenfor EØS/Schengenområdet som kommer tilbake fra en nødvendig reise, som er unntatt fra kravet om karantenehotell og dermed kan gjennomføre karanteneperioden i eget hjem. Fra 13. mai kl. 12.00 ble reisende fra Storbritania omfattet av de samme karantenereglene som reisende fra EØS/Schengen.

Unntak fra plikten til å være på karantenehotell:

Plikten for å være på karantenehotell gjelder slik regelen er nå ikke for:

  • De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise
  • De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig.
  • Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet.
  • De som kan dokumentere sterke velferdshensyn, og har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger
  • Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger og arbeidstaker på fartøy i norsk havn.
  • Utenlandske diplomater som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5 og sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurérer.

At så mange grupper må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell er strengt. Nye virusvarianter øker imidlertid risikoen for å bli smittet i utlandet og gjør det enklere å smitte andre når man kommer hjem igjen. Karantene på karantenehotell gir bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves, og kan bidra til å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene.

Smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme endringer i regelverket om hvem som skal på karantenehotell.