Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.01.2022

Straumpakke og økonomiske utfordringar i jordbruket

Det er godt kjent at det er økonomiske utfordringar i jordbruksnæringa nå om dagen. I Rogaland rammar det særleg innan husdyrhald og veksthus. Straumpakka frå regjeringa som nyleg blei lagt fram er til god hjelp.


Publisert 09.12.2021

Ferske tal om inntekt i jordbruket i 2020

I følgje ferske tal frå drifsgranskingar er det store biletet at inntekta frå jordbruket i 2020 auka i gjennomsnitt med 9 % frå 2019. Det er stor variasjon mellom produksjonar. Det kjem elles fram at det blei investert vesentleg meir enn i 2019, men ikkje på Jæren.  


Publisert 03.12.2021

Meir restar av plantevernmiddel i importerte agurkar og tomatar

Grovt rekna er to av tre agurkar og tomatar me har spist så langt i år blitt produsert i Norge. Det blir funne vesentleg meir restar av plantevernmiddel i importerte tomatar og agurkar enn i norskprodusert vare.  


Publisert 22.10.2021

Fruktdyrking i område med pærebrann

Me har dei siste åra fått ein del nye fruktprodusentar spreidd rundt om i fylket. Fleire av desse plantingane er i område der skadegjeraren pærebrann er utbreidd. 


Publisert 13.10.2021

NIBIO skal berekne konsekvensar av auka spreiearealkrav

Landbruks- og matdepartementet ber NIBIO berekne økonomiske konsekvensar av nye krav for bruk av fosforhaldig gjødsel. Forslaget inneber inntil 40 prosent reduksjon av fosfortilførslene på jordbruksareal frå husdyrgjødsel. For Rogaland skal dei sjå på konsekvensar av iverksetting etter høvesvis 8 og 12 år.   


Publisert 04.10.2021

Store frukt- og bæravlingar i 2021

Frukt- og bærprodusentane er godt nøgde med avlingane i 2021, men det har vore eit år med mykje uvisse, bekymring og stress for å få tak i nok arbeidshjelp.


Publisert 24.09.2021

Ny rapport belyser markedshager

Den klassiske markedshagedyrkeren er kvinne, selger på Reko og dyrker rundt to mål uten bruk av kjemisk plantevern.


Publisert 03.09.2021

Lønnsomhet i grøntproduksjon

Lønnsomhet kan være bra i grøntproduksjonen, men er avhengig av mange faktorer.


Publisert 31.08.2021

Markdag i hageblåbær

Nå er det høgsesong for dei blåe bæra, og som oppfølging av vår inspirasjonssamling i august kan du vere med Norsk landbruksrådgiving på to feltbesøk.


Publisert 24.08.2021

Stor etterspørsel, men låg norsk produksjon av hageblåbær

- Tenk langsiktig, ver tolmodig og sats så det svir! Det var nokon av råda deltakarane fekk høyre av blåbærprodusenten Lars Kjetil Flesland.