Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.09.2021

Ny rapport belyser markedshager

Den klassiske markedshagedyrkeren er kvinne, selger på Reko og dyrker rundt to mål uten bruk av kjemisk plantevern.


Publisert 03.09.2021

Lønnsomhet i grøntproduksjon

Lønnsomhet kan være bra i grøntproduksjonen, men er avhengig av mange faktorer.


Publisert 31.08.2021

Markdag i hageblåbær

Nå er det høgsesong for dei blåe bæra, og som oppfølging av vår inspirasjonssamling i august kan du vere med Norsk landbruksrådgiving på to feltbesøk.


Publisert 24.08.2021

Stor etterspørsel, men låg norsk produksjon av hageblåbær

- Tenk langsiktig, ver tolmodig og sats så det svir! Det var nokon av råda deltakarane fekk høyre av blåbærprodusenten Lars Kjetil Flesland.


Publisert 09.08.2021

God blest om landøyda

Landøyda er potensielt dødeleg for storfe og hest, og bør fjernast frå beitelandskapet. Statsforvaltaren inviterte difor media med på luking, og fekk god respons frå NRK Rogaland, Stavanger Aftenblad og Solabladet. Nå utfordrar vi fleire til å ta grep.


Publisert 23.06.2021, Sist endra 28.04.2022

Fjern landøyda!

Planten landøyda er giftig og potensielt dødeleg for storfe og hest. På og ved jordbruksareal bør den fjernast. 


Publisert 22.06.2021

Jordbruksoppgjeret 2021 er landa av Stortinget

Stortinget har behandla og vedteke regjeringa sitt forslag til jordbruksoppgjer for 2021–2022. Jordbruksoppgjeret gjeld løyvingar over statsbudsjettets kap. 1150, som i sum blir på 16,9 milliardar kroner i 2022.


Publisert 22.06.2021

Regelverk nydyrking - endringar

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast. Endringa har ikkje tredt i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


Publisert 19.05.2021

Delta på markvandring i småskala grønnsaksproduksjon 8. eller 9.juni

Enten du har erfaring med småskala grønnsaksdyrking fra før eller vurderer å starte opp, kan denne markvandring på Haugalandet og Nord-Jæren være nyttig for deg.


Publisert 31.03.2021

Jordbær i jord - nybegynnerkurs

Fagrådgivere fra Norsk landbruksrådgiving arrangerer webinar for deg som er interessert i dyrking av jordbær. Her vil du få gode råd som gjør arbeidet med jordbær mer interessant, bærekraftig og lønnsomt.