Jordbruk og hagebruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2023

Nydyrking av myr i Rogaland

I 2022 fikk bønder i Rogaland kommunale dispensasjoner til å dyrke myrarealer på til sammen 36 dekar. Tillatelsene tilsvarer et estimert klimautslipp på om lag 7000 tonn CO2. Det ble også gitt avslag på totalt 60 dekar myr i fylket som tilsvarte om lag 13 000 tonn CO2.


Publisert 10.01.2023

Stormøte på Varhaug om lønsemda i landbruket

Tradisjonen tro blir det stormøte på Varhaug siste måndagen i januar. Tema i år er lønsemda i landbruket, og Landbruks- og matminister Sandra Borch skal ha innlegg. 


Publisert 31.10.2022

Snart tid for Agrovisjon 2022

4–6. november er det tid for Agrovisjon 2022 i Stavanger Forum. Her blir det utstillingar, konferansar og kurs. Agrovisjon er Rogaland si største landbruksmesse og blir arrangert kvart tredje år. 


Publisert 18.10.2022

Meld deg på! Kurs i Holistic management og regenerativt landbruk

Kurs over 3 samlingar á 3 dagar i heilhetleg beiteplanlegging og drifts- og gardsstyring. Kurshaldar er Anders Lerberg Kopstad. 


Publisert 05.10.2022

Rapport om måling av inntekt i jordbruket

Ekspertutvalet for måling av inntekt i jordbruket, Grytten-utvalet, har den 03.10.22 lagt fram sin rapport – NOU 2022:14. Rapporten skal nå på høyring i 3 månader.


Publisert 28.09.2022

Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord

Lær om korleis en kan bygge opp mold i jorda og lar mikroorganismane jobbe for deg. Høyr om erfaringane frå bønder som har testa ut regenerative metodar. 


Publisert 15.09.2022

Godt grovfôrår for Rogalandsbonden

Sommaren i Noreg har vore prega av tørke på austlandet og mykje regn på vestlandet. Rogaland har fått smaka litt på begge variantar, utan det har gitt noko krise for grasproduksjonen.


Publisert 05.09.2022

Kurs i marknadshage

Skal du begynne med grønsaksdyrking i liten skala for sal? Sett av dagane 19. - 20. oktober og 9. - 10. november 2022!


Publisert 09.08.2022

No er det tid for å fjerne landøyda

Planten landøyda er giftig og potensielt dødeleg for storfe og hest. På og ved jordbruksareal bør den fjernast. 


Publisert 03.06.2022

Jordbruksoppgjeret 2022 til behandling i Stortinget

Stortinget skal behandle regjeringa sitt forslag til jordbruksoppgjer for 2022-2022 den 15. juni. Jordbruksoppgjeret er i sum på 10,9 mrd. kroner, medrekna eigen kompensasjon på 2,4 mrd. kroner for kostnadsvekst. Det er gjort viktige grep for jordbruksfylket Rogaland.