Snart tid for Agrovisjon 2022

4–6. november er det tid for Agrovisjon 2022 i Stavanger Forum. Her blir det utstillingar, konferansar og kurs. Agrovisjon er Rogaland si største landbruksmesse og blir arrangert kvart tredje år. 

Publisert 31.10.2022

I 2019 besøkte over 15 000 personar messa, og like mange er venta i år. Dei fire hallane i Stavanger forum blir fylt opp av utstillingar. Statsforvaltaren deltek også med:

Ladestasjon med fagleg påfyll, bonde til bonde 

Laurdag 5. november der messedeltakarane er oppmoda til å droppe inn på møterom Jæren i Forum Expo. Seks ulike tema står på programmet, og arrangementet er gratis og opent for alle interesserte: 

Program

Kl 10 Utnytting av gjødselressursane på garden. 

Kristian Vinningland, bonde i Time kommune. Kva rom er det for å spare innkjøpt nitrogen ved god utnytting av husdyrgjødsla?

Kl 11 Regenerativt landbruk

Målretta beiting som verktøy i regenerativt landbruk.

Kl 12 Solenergi

Halvar Garpestad fortel om sine erfaringar med investering i solcelle-anlegg. 

Kl 13 Drøs om ulike løysningar ved nybygg til lausdrift

Svein Olav Tengesdal har bygd nytt fjøs, Hans Ilstad har bygd om til lausdrift med eteliggebås og Torstein Barkve har nybygg i tre.

Kl 14 Drøs om ku og kalv

Hanne Amundsen, Ståle Hustoft og Ingrid Marie Sørhus deler sine erfaringar.

Kl 15

Fruktproduksjon, foredling og direktesal

Sandalen gard i Randaberg, Ferda som fruktgartnar og produsent av lokaldrikke og -mat.

 

Ladestasjon program Agrovisjon.jpg

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.