Ny handbok for berekraftig produksjon i grøntnæringa

FN sine berekraftsmål. Gartnarforbundet meiner grøntnæringa særleg kan bidra til å nå berekraftmål 7, 13, 14, 15 og 17

Gartnarforbundet har laga ei handbok for berekraftig produksjon på friland og i veksthus. Den digitale handboka skal vera ein rettleiar og ei inspirasjonskjelde for grøntnæringa. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.06.2023

Handboka finn du her

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.