Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2021
05. okt 40 Statsforvalteren, Sykehuset Innlandet og utviklingssentrene i Innlandet Oppstart demensnettverk Innlandet Scandic Hotel Lillehammer el. digitalt via Teams
05. okt 40 Statsforvalteren i Innlandet, SAM-AKS og USHT Oppstart av demensnettverk Innlandet
september 2021
28. sep 39 Barnehage og opplæring Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø Digital samling
28. sep 39 Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering/rehabilitering og Statsforvalteren i Innlandet Digitalt seminar Rehabilitering - Covid-19 Digitalt
28. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet (Barnehage og opplæring), Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - Kurs om vold og overgrep Gjøvik, Strand hotell
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Stiftelsen Lillehammer museum og Innlandet politidistrikt. Maihaugenkonferansen 2021 - Innafor Maihaugen, Lillehammer
24. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
23. sep - 07. okt 38 - 40 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven Teams
20. sep - 21. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Fagsamling økonomisk rådgivere/gjeldsrådgivere Scandic Lillehammer Hotell
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
02. sep 35 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
01. sep - 30. sep 35 - 39 Statsforvalteren i Innlandet Webinar - Regionmøter for kommunene om RMP (datoer kommer seinere) Teams
august 2021
26. aug 34 Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet politidistrikt, Innlandet fylkeskommune og KS Digitalt møte: Ytringsfrihet og hatefulle ytringer Digitalt
26. aug 34 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Teams
juni 2021
24. jun 25 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Nettmøte (Teams)
22. jun 25 NIBIO AR5 digitalt feltkurs 2021 Teams
09. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Nav Innlandet og Husbanken Øst Kunnskapssamling - Bolig for velferd Innlandet Teams
02. jun 22 Utdanningsdirektoratet Webinar om hvordan rammeplanen blir brukt i barnehagen Digitalt
mai 2021
27. mai 21 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial AVLYST Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Teams
11. mai 19 Barnehage og oppvekst Relasjoner - En grunnmur i barnehagens og skolens arbeid Digital samling
11. mai - 12. mai 19 Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning Digital plattform - Teams
10. mai - 12. mai 19 Statsforvalteren i Innlandet - jord og mat Kartlegging, restaurering og skjøtsel av kulturmark med biologisk verdier Digitalt kurs
05. mai 18 Statsforvalteren i Innlandet Webinar om oppfølging av dyrevelferdsssaker Nettbasert - Teams
03. mai 18 Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med Statsforvalterenes regionkontakter Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Nettbasert - Teams
april 2021
29. apr 17 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Nettmøte (Teams)
27. apr 17 Barnehage og Opplæring Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø Digitalt
21. apr 16 Statsforvalteren i Innlandet Webinar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom Teams - lenke sendes ut til de påmeldte
20. apr 16 Enhet for jord og mat Kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Teams
16. apr 15 Statsforvalteren i Innlandet Webinar i plan- og byggesak: Erfaringer fra klagesaksbehandlingen Teams
15. apr 15 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial i samarbeid med NAV Innlandet Nettverksmøte for kontaktpersoner for kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontorene i Innlandet Digitalt i teams
13. apr 15 Statsforvalteren i Innlandet, enhet for jord og mat Drenering av jordbruksareal - faglig oppdatering Teams-møte
09. apr 14 Statsforvalteren i Innlandet Tilsynskonferanse våren 2021 Teams
08. apr 14 Statsforvalteren i Innlandet / Kontaktutvalgene for skogbruk Vårsamling for skogbruket i Innlandet Webinar på Teams
mars 2021
25. mar 12 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Nettmøte (Teams)
22. mar - 14. apr 12 - 15 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Webinar i sosiale tjenester - hverdagsøkonomi Teams
17. mar 11 KS og Statsforvalteren i Innlandet Invitasjon til digitalt møte - kvalitetsreformen "Leve hele livet" inn i kommuneplanen Teams
februar 2021
25. feb 8 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Nettmøte (Teams)
18. feb 7 Statsforvalteren i Innlandet Webinar om nydyrking og landbruksveier Teams
17. feb 7 Statsforvalteren i Innlandet Kurs for nye verger Teams
09. feb - 10. feb 6 Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset i Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Demenskonferansen 2021 Digitalt
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
januar 2021
28. jan 4 Barnehage og opplæring Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven - form og innhold Teams
27. jan 4 Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag økonomisk rådgivning Online - Teams
20. jan 3 FMIN, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped Oppstartkonferanse for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Digitalt
20. jan - 22. jan 3 Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt i Teams
07. jan 1 Statsforvalteren i Innlandet Tilskuddsordninger 2021 Teams
Dato Arrangement
oktober 2021
05. okt Oppstart demensnettverk Innlandet
05. okt Oppstart av demensnettverk Innlandet
september 2021
28. sep Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø
28. sep Digitalt seminar Rehabilitering - Covid-19
28. sep Våg å se - våg å handle - Kurs om vold og overgrep
28. sep - 29. sep Maihaugenkonferansen 2021 - Innafor
24. sep Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
23. sep - 07. okt Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven
20. sep - 21. sep Fagsamling økonomisk rådgivere/gjeldsrådgivere
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
02. sep Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning
01. sep - 30. sep Webinar - Regionmøter for kommunene om RMP (datoer kommer seinere)
august 2021
26. aug Digitalt møte: Ytringsfrihet og hatefulle ytringer
26. aug Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
juni 2021
24. jun Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
22. jun AR5 digitalt feltkurs 2021
09. jun Kunnskapssamling - Bolig for velferd Innlandet
02. jun Webinar om hvordan rammeplanen blir brukt i barnehagen
mai 2021
27. mai AVLYST Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
11. mai Relasjoner - En grunnmur i barnehagens og skolens arbeid
11. mai - 12. mai Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning
10. mai - 12. mai Kartlegging, restaurering og skjøtsel av kulturmark med biologisk verdier
05. mai Webinar om oppfølging av dyrevelferdsssaker
03. mai Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
april 2021
29. apr Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
27. apr Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø
21. apr Webinar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom
20. apr Kurs om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
16. apr Webinar i plan- og byggesak: Erfaringer fra klagesaksbehandlingen
15. apr Nettverksmøte for kontaktpersoner for kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontorene i Innlandet
13. apr Drenering av jordbruksareal - faglig oppdatering
09. apr Tilsynskonferanse våren 2021
08. apr Vårsamling for skogbruket i Innlandet
mars 2021
25. mar Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
22. mar - 14. apr Webinar i sosiale tjenester - hverdagsøkonomi
17. mar Invitasjon til digitalt møte - kvalitetsreformen "Leve hele livet" inn i kommuneplanen
februar 2021
25. feb Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
18. feb Webinar om nydyrking og landbruksveier
17. feb Kurs for nye verger
09. feb - 10. feb Demenskonferansen 2021
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
januar 2021
28. jan Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven - form og innhold
27. jan Fagdag økonomisk rådgivning
20. jan Oppstartkonferanse for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
20. jan - 22. jan Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
07. jan Tilskuddsordninger 2021