Webinar om hvordan rammeplanen blir brukt i barnehagen

Dato:
2. juni 2021 14.00 - 15.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Barnehageansatte

Utdanningsdirektoratet inviterer til et digitalt seminar der de deler erfaringer om hvordan rammeplanen har blitt tatt i bruk i barnehagen.

Publisert 31.05.2021

Dagens rammeplan kom i 2017, og frem til 2023 pågår det et stort forskningsprosjekt som skal evaluere hvordan den har blitt tatt i brukt i barnehagene. Gjennom spørreundersøkelser, casestudier, intervjuer, og dokumentanalyse skal forskerne fra NORCE se på hvilke endringer som skjer i barnehagen og i hvilken grad disse endringene henger sammen med rammeplanen. Webinaret skal presentere funn fra den første underveisrapporten som kom i februar 2021.

Webinaret fokuserer på barnehagens indre liv—hvordan har rammeplanen blitt iverksatt rundt landet, og hvilke muligheter og utfordringer det tar med seg? På webinaret hører vi fra forskere, Udir, og sektor. Vi håper at webinaret skal bidra til inspirasjon, refleksjon, og erfaringsdeling!

Dato:
2. juni 2021 14.00 - 15.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Barnehageansatte

Kontaktpersoner

Informasjon og påmelding