Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø

Dato:
28. september 2021 14.00 - 16.00
Sted:
Digital samling
Arrangør:
Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Skoleeier, skoleleder og ansatte i skolen
Inger Bergkastet (Bilde: privat)
Inger Bergkastet (Bilde: privat)

Skolen skal utvikle inkluderende felleskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. 

Publisert 25.02.2021

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Statsforvalteren arrangerer 27.april og 28. september digitale samlinger knyttet til skolens arbeid med skolemiljø og aktivitetsplikten. Samlingene vil ta utgangspunkt i praksiseksempler fra skolers arbeid med aktivitetsplikten.

Inger Bergkastet vil bidra med faglig innlegg på samlingen

 

Les mer om samlingen her

 

Dato:
28. september 2021 14.00 - 16.00
Sted:
Digital samling
Arrangør:
Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Skoleeier, skoleleder og ansatte i skolen