Utsatt til 3.mai 2022! Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

Dato:
15. desember 2021 09.30 - 15.30
Sted:
Hamar, Scandic hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, KS og Utdanningsforbundet
Målgruppe:
barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte
Påmeldingsfrist:
15. november 2021 23.59
Foto: Stockbilder
Foto: Stockbilder

NB: Utsatt til 3. mai 2022. Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage.

Publisert 10.09.2021, Oppdatert 25.11.2021

Ny informasjon per 1.desember: Statsforvalteren, KS og Utdanningsforbundet har på grunn av økende smittetrykk i samfunnet besluttet å avlyse samlingen 15. desember. Konferansen er flyttet til våren 2022, og ny dato er satt til 3.mai 2022. De som tidligere var påmeldt til 15. desember trenger ikke å melde seg på på nytt. De som var satt opp på venteliste for å delta beholder også denne plassen.

Formålet med dagen:
• Øke tryggheten i håndteringen av aktivitetsplikten
• Legge til rette for kunnskap- og erfaringsdeling fra arbeid mot mobbing i barnehagen
• Bidra til refleksjon over den voksnes rolle i møte med mobbing i barnehage.

Professor Ingrid Lund fra Universitet i Agder står for faglige innlegg.

Påmeldingsfrist 15. november.

Du kan lese mer om samlingen her

Dato:
15. desember 2021 09.30 - 15.30
Sted:
Hamar, Scandic hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, KS og Utdanningsforbundet
Målgruppe:
barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte
Påmeldingsfrist:
15. november 2021 23.59