Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Dato:
23. september 2021 09.00 - 7. oktober 2021 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Primært for nyansatte i Nav, men andre veiledere som ønsker oppfriskning eller ikke tidligere har fått opplæring i de sosiale tjenestene, kan også melde seg på.

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven.

Publisert 21.06.2021

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til grunnopplæring i sosialtjenesteloven, nivå «Ny i Nav».

Målgruppe for opplæringen er alle ansatte i Nav. Samlingen er primært for nyansatte, men andre veiledere som ønsker oppfriskning eller ikke tidligere har fått opplæring i de sosiale tjenestene, kan også melde seg på.

Tema i grunnopplæringen er

  • Lovens formål
  • De fem individuelle tjenestene
  • Refleksjon/case/svar på spørsmål og problemstillinger

Opplæringen vil foregå på følgende måte:

Opplæringsvideoer på temaene vi skal gå igjennom ligger på våre nettsider, https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/okonomisk-sosialhjelp/

Alle må ha sett gjennom videoene før teamsmøtet, da vi tar utgangspunkt i videoene. Dere gis mulighet til å sende inn spørsmål og problemstillinger knyttet til disse på forhånd. Frist for å sende inn spørsmål står under det enkelte møte.

Deretter samler vi alle deltakerne i Teams-møte, hvor vi snakker litt mer om de aktuelle temaene. Her ønsker vi dialog med dere og dere gis mulighet til å stille spørsmål i teamsmøtet. Vi går gjennom spørsmål, problemstillinger og case.

23. september kl. 0900-1200:

(frist innsending av spørsmål, 21. september)

* Overblikk over sosialtjenesteloven

* Introduksjon/formålsparagrafene i Nav

* Utlendingers rett (sotjl § 2)

* Oppholdskommunens ansvar (sotjl § 3)

* Opplysning, råd og veiledning (sotjl § 17)

 

30. september kl. 0900-1200:

(frist innsending av spørsmål, 28. september)

*Økonomisk stønad (sotjl §§ 18 og 19)

*Vilkår (sotjl. § 20/20a)

 

7. oktober kl. 0900-1200:

(frist innsending av spørsmål, 5. oktober)

*Midlertidig bolig (sotjl § 27)

*Individuell plan (sotjl § 28)

*Kvalifiserings-programmet (KVP, § 29)

*Barneperspektivet i NAV/Barnekonvensjonen

 

Læringsmål for dagene:

Økt kunnskap om sosialtjenesteloven med forskrift og rundskriv, slik at brukerne sine behov for tjenester blir avdekket og gitt i samsvar med loven.

Nyttige dokumenter til forberedelse:

  • Rundskriv 35/12 til sosialtjenesteloven (navet eller google). Det forutsettes at alle i forkant av Teams-møtene har tittet litt på rundskrivets oppbygging.
  • Veileder til § 17 «Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning» (navet eller google)

Praktisk informasjon:

Påmeldingsfrist: 14. september kl. 1500.

Kurset er gratis. Påmeldte vil få konkret informasjon om forberedelse til hver Teams-bolk gjennom teams-invitasjon til møtene.

Eventuelle praktiske spørsmål/avklaringer kan rettes til Randi-Irene Midthaugen på fmoprim@statsforvalteren.no.

Problemstillinger/spørsmål til de ulike fagbolkene kan rettes til Unn Aasterud, fmopuaa@statsforvalteren.no, med kopi til Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@statsforvalteren.no.

Velkommen til digital grunnopplæring!

Dato:
23. september 2021 09.00 - 7. oktober 2021 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Primært for nyansatte i Nav, men andre veiledere som ønsker oppfriskning eller ikke tidligere har fått opplæring i de sosiale tjenestene, kan også melde seg på.