Tilsynskonferansen høsten 2021

Dato:
8. desember 2021 08.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet, Kontrollutvalgsledere, sekretariater kontrollutvalg og statlige tilsynsmyndigheter

Velkommen til høstens tilsynskonferanse for kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 

Publisert 28.09.2021

Hovedforedraget holdes av Einar Hovlid fra Statens helsetilsyn som er prosjektleder i et forskningsprosjekt som omhandler tilsyn. Selv om foredraget treffer best hos de som gir velferdstjenester, vil det bygge videre på foredraget som Geir Sverre Braut holdt ved tilsynskonferansen i april i år, og dermed være nyttig for alle som arbeider med tilsyn. Foredraget og presentasjonen fra vårens tilsynskonferanse ligger tilgjengelig på våre nettsider, statsforvalteren.no/innlandet.

Mål for dagen:

  • Faglig påfyll
  • Få kunnskap om hverandres arbeid i kommunene og læring på tvers
  • Dele erfaringer fra tilsynskalenderen 2021, og orientere om status for 2022

Her finner du program for dagen  

Her er opptak av første del av konferansen: Tilsynskonferanse desember 2021

Her er presentasjonen til Einar Hovlid: Hva skal til for at tilsyn bidrar til forbedring?

Dato:
8. desember 2021 08.30 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet, Kontrollutvalgsledere, sekretariater kontrollutvalg og statlige tilsynsmyndigheter