Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsynskonferanse våren 2021

Dato:
9. april 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunedirektører/rådmenn, kommunalsjefer/sektorledere, ledere og sekretariatsledere i kontrollutvalgene og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter
Foto: Gordon Johnson, Pixabay.

Statsforvalteren inviterer kommunedirektører/rådmenn, kommunalsjefer/sektorledere, ledere og sekretariatsledere i kontrollutvalgene og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter til tilsynskonferanse fredag 9. april 2021 kl 9-12.

Publisert 01.03.2021

Konferansen holdes som en del av Statsforvalterens samordningsansvar for de statlige tilsynene. Møtet vil foregå via Teams, og lenke til oppkobling blir sendt til de som har meldt seg på.

Mål for dagen:

  • Faglig påfyll
  • Få kunnskap om hverandres arbeid i kommunene og læring på tvers
  • Dele erfaringer fra tilsynskalenderen 2021

Se programmet under Dokumenter.

Her er lenke til møtet: 

Klikk her for å bli med på møtet

Påmelding

Dato:
9. april 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunedirektører/rådmenn, kommunalsjefer/sektorledere, ledere og sekretariatsledere i kontrollutvalgene og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter