Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV

Dato:
24. juni 2021 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i NAV-kontorene i Innlandet

Vi inviterer til Statsforvalterens time med tema Kvalifiseringsprogrammet.

Publisert 03.06.2021

Vi inviterer til Statsforvalterens time med tema Kvalifiseringsprogrammet.

Det vil handle om et prosjekt, initert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Metode for identifisering av deltakere til KVP.

3 kontorer i Innlandet har vært med å prøve ut dette nå i april/mai.

Alle ansatte i NAV-kontorene som jobber med brukerkontakt skal ha kunnskap om KVP og hvordan man kan identifisere deltakere.

Vel møtt!

 

Det er ingen påmelding.

NB! Lenke til møtet ligger på Navet. 

Dato:
24. juni 2021 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i NAV-kontorene i Innlandet