Webinar om vold og overgrep mot barn

Dato:
18. november 2021 12.00 - 15.00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren, Likestillingssenteret og Hamar interkommunale krisesenter
Målgruppe:
Ansatte i barnehager, på småtrinnet i skoler og SFO og ansatte ved helsestasjonen
Påmeldingsfrist:
16. november 2021 23.59
Bilde: Likestillingssenteret
Bilde: Likestillingssenteret

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold.

Publisert 28.10.2021

Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og regionale krisesenter har i flere år arrangert kurs om vold og overgrep mot barn og unge under overskriften "Våg å se - våg å handle". De fysiske kursene får gode tilbakemeldinger fra deltakere som blir påminnet om hvor viktig det er å sette dette tema på dagsorden. For de som av en eller annen grunn ikke har fått med seg kurset, eller om du ønsker en repetisjon, er det nå mulig å få med seg en digital utgave av "Våg å se - våg å handle"

Webinaret «Våg å se – våg å handle!» gir deg:

  • Fagkunnskap om vold i nære relasjoner, omfang og skadevirkninger
  • Kunnskap om ulike samtaleverktøy, blant annet bøker
  • Informasjon om krisesenteret og annet hjelpeapparat

Kunnskap gir trygghet

  • Til å fange opp signaler fra barn utsatt for vold
  • Til å handle når barn blir utsatt for vold
  • Til å arbeide forebyggende og fjerne tabuer
Dato:
18. november 2021 12.00 - 15.00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren, Likestillingssenteret og Hamar interkommunale krisesenter
Målgruppe:
Ansatte i barnehager, på småtrinnet i skoler og SFO og ansatte ved helsestasjonen
Påmeldingsfrist:
16. november 2021 23.59