Fagsamling økonomisk rådgivere/gjeldsrådgivere

Dato:
20. september 2021 10.30 - 21. september 2021 15.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
De som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning daglig i Nav, og du som er utpekt med ansvar for området i eget Nav-kontor
Påmeldingsfrist:
2. september 2021 21.00

Invitasjon til årlig fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.

Publisert 23.08.2021

Fagsamlingen arrangeres av Statsforvalteren i Innlandet for Nav-kontorene i Innlandet. Målgruppen for samlingen er du som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning til daglig, og du som er utpekt med ansvar for området i eget Nav-kontor. Namsmenn inviteres også.

Sted:   Scandic Lillehammer Hotell

Dato: 20.09.21 - 21.09.2121

Påmeldingsfrist: 02.09.21

Påmelding skal skje på nettsida til Statsforvalteren i Innlandet.

Programmet finner du også på nettsida vår, samt i tilsendt e-post.Fagsamlingen starter mandag 20.09.21 kl. 10.30 og avsluttes tirsdag 21.09.21 kl. 15.00

Kostnad:

Statsforvalteren dekker utgiftene for en deltaker pr. kommune. Dette innebærer at Nav-kontor som omfatter flere kommuner, etter avklaring med Statsforvalteren kan få dekket utgifter for mer enn en deltaker pr. Nav-kontor. Dersom kommunen ønsker å ha med flere deltakere, vil disse bli fakturert med samme priser som framkommer nedenfor.

Overnatting fra 19.09.21 dekkes ikke av Statsforvalteren. Reiseutgifter må også dekkes av den enkelte kommune. 

Deltakelse på 2 dager inkludert overnatting og middag: kr. 2270,-. For de som ikke overnatter, koster dagpakke kr. 590,-pr. dag. Middag ikke-boende er kr. 395,

Statsforvalteren krever en såkalt ”no-show-avgift”. Det innebærer at vi krever betaling for påmeldte deltakere som ikke dukker opp, når det ikke er gitt beskjed om forfall på forhånd. Avmeldingsfrist: 15.09.21.

Ved påmelding må alle deltakere skrive inn både fakturaadresse og organisasjonsnummer. Vær oppmerksom at riktig nummer blir oppgitt. Dersom det er kommunen som skal dekke utgiften, må kommunens organisasjonsnummer oppgis, og hvis Nav-kontoret skal dekke utgiften, må dette organisasjonsnummeret oppgis. Dette bør dere avklare internt før påmelding. Statsforvalteren skal sørge for at 1 person fra hver kommune/Nav-kontor går gratis.

Scandic Lillehammer hotell ligger i Lillehammer. Adressen er Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer. Telefon Lillehammer hotell: 612 86000.

Velkommen!

Kontaktperson Statsforvalteren i Innlandet:

Unn Aasterud, fmopuaa@statsforvalteren.no

 

Dato:
20. september 2021 10.30 - 21. september 2021 15.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
De som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning daglig i Nav, og du som er utpekt med ansvar for området i eget Nav-kontor
Påmeldingsfrist:
2. september 2021 21.00