Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Dato:
24. september 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland og Vestfold og Telemark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og/eller midlertidig koronatilskudd gjennom samme ordning, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Hvordan lede et tilskuddsprosjekt?

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte. Dette kurset vil være det første av flere kurs/samlinger vi planlegger å tilby samme målgruppe. Tema framover vil variere. Vi håper også å bidra til at dere danner nettverk på tvers av Nav-kontor og fylker.

Publisert 25.08.2021

Om kursholder og kurset:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om hvordan gå fra idé til implementering. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Praktisk informasjon:
Webinaret vil foregå på den digitale plattformen Microsoft Teams. Dersom pågangen blir større enn Teams kan håndtere, forbeholder vi oss retten til å gjøre justeringer slik at alle Nav-kontor som mottar tilskudd får delta.

Påmelding fra alle tre fylker skal skje på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet. Kurset er gratis.

Frist for påmelding er 17. september 2021.

Dersom du mottar en bekreftelse pr. e-post etter påmelding, så er du registrert.

Du vil få tilsendt en lenke til deltakelse på Teams senest 23. september kl. 12.00. Denne lenken vil komme fra Statsforvalteren i Rogaland.

Dato:
24. september 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland og Vestfold og Telemark som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene og/eller midlertidig koronatilskudd gjennom samme ordning, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.