Korona i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

FREDAG 14.08.2020 08.00, SIST ENDRET 14.07.2021 10.44

Statsforvalteren jobber nå kontinuerlig med situasjonen rundt koronaviruset. Vi har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler. 

På denne siden finner du en samling av alle sakene vi legger ut som har med korona å gjøre.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.


31.07.2020

Fylkesmannen besøkte tollen – fortsatt trafikk under fjorårsnivå

Etter at svenskegrensa til Värmland ble åpnet igjen i slutten av forrige uke har trafikken tatt seg opp igjen, men den er vesentlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Etter grenseåpningen er nå Tolletaten invitert inn i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.


30.07.2020

Vil forsterke samarbeidet over svenskegrensen

Å få til enda tettere samarbeid over den 40 mil lange landegrensen er målet for Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland. Onsdag møttes de på grensen, som har vært en av de mest åpne i verden. Befolkningen på begge sider har en sterk «vi»-følelse som har blitt satt på prøve i koronatiden.


16.07.2020

Nakstad snakket med Innlandet om korona, turisme og fortsatt beredskap

Fylkesmannen i Innlandet har jevnlige møter med kommunene og denne gangen var både Helsedirektoratet og NHO Reiseliv med på møtet. Tema var blant annet nasjonal smittevernstrategi.


16.07.2020

Men lagrenes tid var ikke forbi...

Under koronahåndteringen har tilstrekkelig smittevernutstyr i kommunene vært førsteprioritet hos Fylkesmannen. For å være klar for en eventuell oppblussing har Fylkesmannen derfor laget en strategi for innkjøp og lagerbygging av smittevernutstyr. 


15.07.2020

Avstand, karantene og isolering

En god ting kan aldri sies for ofte. Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres


09.07.2020

Smittevern i restaurant- og serveringsbransjen

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp igjen.


09.07.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.


09.07.2020

Fra 15. juli kan land med lavt smittepress besøke Norge uten karanteneplikt

Økt innreise kan medføre økt smittepress i Norge, særlig i turistkommuner. Turistene får mye informasjon fra norske myndigheter når de kommer inn i landet, men noe informasjon må også kommunene stå for.


08.07.2020

Helsedirektoratet ber kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen

Direktoratet ber kommunene forsikre seg om at alle relevante smittevernråd- og veiledere følges. Dersom de brytes forventes det at kommunene følger opp dette.


08.07.2020

Bruk hele Norge i sommer men ta hensyn til hverandre og naturen

Miljødirektoratet og de store friluftsorganisasjonene har gått sammen og laget en kampanje til ferierende nordmenn. Ønsket er å bidra til å spre ferdselen i naturen for å unngå for stort press på populære naturområder, og samtidig redusere risiko for koronasmitte. 


07.07.2020

Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber landets kommuner og helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis vaksine.


25.06.2020

Appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie

Denne appellen kommer fra alle ordførerne i de 46 Innlandskommunene og Fylkesmannen i Innlandet. Apellen ble presentert på en pressebrief den 25. juni der også fire ordførere fra Innlandet deltok.


05.06.2020

17 nye tilfeller av Covid-19 påvist i Innlandet i uke 22

Dette er en økning på 7 fra uka før. Bare Oslo (22) og Viken (26) hadde flere nye tilfeller, viser siste ukerapport fra Folkehelseinstituttet.


02.06.2020

Gult lys for skoler og barnehager

Fra og med i dag gjelder de nye veilederne for skoler og barnehager. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder. Fra 2. juni er kan alle skoler og barnehager nedjustere til gult nivå.


28.05.2020

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.


28.05.2020

Nå er det mulig med besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Det legges nå til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant.


27.05.2020

Tenker sammen for å finne veien videre

Fylkesmannen har invitert kommunene i Innlandet til dialog og refleksjon om veien videre for de kommunale tjenestene og fortsatt beredskap mot pandemien.


22.05.2020

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.


20.05.2020

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

De fleste som blir smittet av SARS-CoV-2 (koronaviruset), får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer. FHI har laget informasjon om hvilke grupper som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og råd om hvordan disse kan beskytte seg mot smitte.


15.05.2020

Smittevernveileder for frukt og grønt på plass

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.