Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.03.2023

Det er vi som må hindre at villreinen dør ut!

Reinen i fjella våre har problemer. Det fødes for få kalver, og de som blir født har lav vekt. Røde varsellamper blinker. Regjeringen lager nå en plan for å ta vare på reinen – og vi må alle bidra!


24.03.2023

Høyring av søknad om tiltak i sjø ved Småstranda i Vanylven kommune

Vanylven kommune søkjer om løyve til tiltak for å utvide næringsareal ved Småstranda i Vanylven kommune, gnr. 43 bnr. 55/65/66.


21.03.2023

Ser vi ikkje skogen for berre tre?

Skogen husar over halvparten av alle artar i Noreg. Han utfører vitale tenester for oss menneske og er heilt avgjerande i kampen mot klimaendringane. Skogen står også lageleg til for hogg. 


16.03.2023

Oppsving i elvefisket i Møre og Romsdal i 2022

Laksefisket tok seg opp i fleire av elvane i fylket i 2022. Det vart rapportert inn samla fangst av laks på 37,5 tonn. Dette er 16 tonn meir enn det svake året i 2021.


07.03.2023

Søknad om løyve til tiltak i sjø ved Skare 52 i Sande kommune

Bjørstad Holding AS søkjer om løyve til tiltak i sjø for å utvide eksisterande molo og landområde på Skare 52 i Sande kommune, gnr. 64 bnr. 3.


07.03.2023

Tiltak mot forureining etter Miljøservice Eide

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har sett i gang tiltak for å hindre spreiing av forureining frå anlegget til Miljøservice Eide AS som gjekk konkurs i 2020.


06.03.2023

Søknad om tiltak i sjø ved Osholmen i Ålesund

Frydenbø Industri AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring og nedsetting av pålar på sjøbotnen ved gnr. 120 bnr. 17.


23.02.2023

Statsforvaltaren legg verneplan for Sunnmørsalpane til side

– Vi tar Ørsta kommune sitt vedtak om ikkje å greie ut eit mogleg verneområde i Sunnmørsalpane til følgje, seier Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


23.02.2023

Husk at sjøaure er freda i sjøen i mars og april

I mars og april er sjøaure freda i alle sjøområde i fylket, med unntak av Smøla kommune.


20.02.2023

Genbanken på Herje – gir trua fiskestammer nye liv

På Herje i Rauma driv Statsforvaltaren i Møre og Romsdal genbank for trua stammer av aure, og den no raudlista villaksen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel